Výuční list vzor

Závěrečná zkouška byla vykonána v souladu se zákonem č. Vzory tiskopisů podle § 2 odst. Vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Tiskopis odpovídá vyhlášce č. Bezproblémový tisk tohoto vysvědčení umožňuje program pro školní administrativu. Výuční list je doklad o dosažení středního vzdělání (3 v ISCED) v některém z.

Výuční list vzor

Obsah a forma výučního listu je stanovena vyhláškou č. Pro vydání výučního listu je potřeba: 1. Ale můžete použít i vzor potvrzení od lékaře.

Montáž a demontáž regálových systémů, lokalita Boskovice, min. Příspěvek na stravu, Pružná pracovní doba. Když chtěl po nevyučeném muži z Jihlavy zaměstnavatel vysvědčení, dostal padělek. Muž si falzifikát výučního listu koupil za patnáct tisíc korun. Vzor dělnického životopisu. Osobní informace: Jméno a příjmení:.

Výuční list vzor

Základní škola Pravěku.

INFORMACE O DÁLKOVÉM STUDIU – VÝUČNÍ LIST. Studium je zakončeno závěrečnými učňovskými zkouškami a vydáním výučního listu. PROFIL SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ (KOMPETENCÍ). Obecné kompetence: – nést odpovědnost za splnění úkolů v práci nebo ve studiu;. Opis vysvědčení nebo výučního listu lze vydávat pouze do vlastních rukou. Pilně studovat se vyplatí – stipendijní řád. Stačí jen složit předepsané. Kuchař, Životopis Curriculum Vitae, jak napsat, hledání.

Opis a stejnopis vysvědčení, výučního listu a diplomu o absolutoriu. Poznámka (vysvětlení změny, číslo jednací …) xxxxx xxxxxx. ANO (osvědčení o abs.kval. kurzu). Q s úspěchem učňovskou zkoušku. Ježto ukončil(a) také učební dobu, splnil(a) podmínky § 3 vládního nařízení ze dne 7. Snaha o sjednocení obsahu a průběhu závěrečné zkoušky pro obory vzdělání ukončené výučním listem vznikla spontánně u některých. Pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní.

Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list. Praxe Odborný výcvik probíhá na smluvně zajištěných pracovištích v restauračních zařízeních v.