Zelená úsporám zpětně

O příspěvek lze žádat zpětně, rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. Nová zelená úsporám – Rodinné domy. V loňském roce jsme si nechali vyměnit okna a dveře, obojí splňuje normu na dotaci, ale nevím, zda o ni lze žádat zpětně. Pokud ano, jak se dokazuje. Lze uplatnit i dotace zpětně na vyměněné okna a dveře, a také na tep.

Zelená úsporám vám proplatí veškeré tyto projekty zpětně a to do. To znamená, že nejdříve musíte stavební úpravy provést na vlastní. Dotace se vyplácí zpětně. Lze získat dotaci na zateplení bytového domu z IROP zpětně ? Práce však musela provést firma zařazená do seznamu odborných firem pro Novou zelenou úsporám a hlavně způsob zateplení musí. Rekuperace – systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla ( ZZT). Dodáváme centrální i decentrální jednotky nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (VĚTRÁNÍ S REKUPERACÍ). DOTACE jsou vypláceny zpětně, až po realizaci díla!

Na fázi realizace stavby nezáleží, lze zažádat i zpětně, datum pro stanovení. V podmínkách je uvedeno: Způsobilým výdajem se rozumí výdaj bezprostředně. Náklady na realizaci solárního systému můžete uplatnit pouze 24 měsíců zpětně. Nová Zelená Úsporám totiž dotaci proplácí zpětně, po uhrazení veškerých závazků vůči dodavateli. V případě Vašeho zájmu je možno si telefonicky sjednat. Finanční prostředky jsou propláceny zpětně na základě. O peníze za zateplení bude možné žádat i zpětně. Datum způsobilosti výdajů: 2 roky zpětně před podáním žádosti.

Bonus se nebude vyplácet zpětně k již podané žádosti z programu NZÚ. Probíhá proplacení peněz za výměnu kotle pouze zpětně, tzn. Instalace systému zpětného získávání tepla z odpadní vody. Nejsme plátci DPH, tedy ceny jsou konečné. Zatím všichni naši klienti, kteří žádali dotaci, ji od SFŽP dostali po kolaudaci zpětně vyplacenou. Zpětné žádání o dotace.

Na co všechno lze dotace z druhého kola zelené úsporám čerpat, už od. NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM. Nové podmínky by měly začít. Co získáte: obvyklé výše dotace u rodinných.

Centrální systém nuceného věrání se zpětným získáváním tepla.