Zatěžovací charakteristika zdroje protokol

Zatěžovací charakteristika zdroje. Pro každou hodnotu proudu a napětí spočítáme i vnitřní odpor zdroje. Vyjdeme ze schématu, které je znázorněno na obr. PROTOKOL O LABORATORNÍ PRÁCI Z FYZIKY. Laboratorní práce číslo: List číslo: 1. Pracoval: Třída: Datum:.

Chceme-li určit zatěžovací charakteristiku zdroje, musíme sestrojit graf závislosti svorkového napětí zdroje na odebíraném proudu. Měření této závislosti můžeme provádět v zapojení podle. K pólům zdroje (např. plochá baterie) připojíme voltmetr a změříme napětí. Ohmův zákon pro uzavřený obvod. Teorie : Při odvozování základních vztahů vyjdeme ze skutečného zapojení měřeného zdroje na obr. Jelikož jde o lineární.

Protokol musí obsahovat: jméno autora a spolupracovníka, datum měření, úkol. Sestavte obvod pro měření zatěžovací charakteristiky napěťového zdroje. Sestrojte zatěžovací charakteristiku fotodiody pro maximální hodnotu osvětlení.

Zatěžovací charakteristika zdroje protokol

Ve výstupních kanálech nastavíme kanál E, který používáme jako zdroj – pila pro. PP75, zdroj elektrického napětí 12 V, žárovka na 12 V, sada rezistorů, 9 spojovacích. Název: Elektrický zdroj napětí. Pomůcky: Teorie: Vypracování:.

Zátěžová charakteristika zdroje zdroj Pokud není elektrický zdroj zapojen v uzavřeném obvodu, naměříme jeho vnější napětí U0 – "napětí na. Skutečný napájecí zdroj nahrazujeme ideálním napájecím zdrojem v sérii s odporem. Vzorové řešení (vyplněný protokol ) slouží pro učitele, jako možný způsob vypracování. Pro vlastní určení charakteristik obvodu je nutné zkonstruovat příslušné. Z – regulovatelný zdroj SS napětí. Změřte a nakreslete zatěžovací charakteristiku až do zkratu.

V zajistí rezistor 10 Ω! Změřte zatěžovací charakteristiku transformátoru a graficky znázorněte. Každý elektronik potřebuje ke své práci výkonný laboratorní zdroj. Hlavní částí tohoto zdroje jsou dvě. Pomocné poznámky pro zpracování protokolu : organizační poznámky – hodnocení.

Anotace: Měření zatěžovací charakteristiky a závislosti výstupního napětí na napětí.