Žádost o závazné stanovisko khs

Krajská hygienická stanice Stč. Informace z činnosti KHS. KHS středočeského kraje uveřejňuje formulář přihlášky ke zkoušce k přezkoušení odborné způsobilosti k. Formuláře, přihlášky, žádosti KHS Libereckého kraje – ke stažení. Vzory žádostí a formuláře ke stažení.

Žádost o závazné stanovisko khs

Hygienická stanice hlavního města Prahy uveřejňuje vzor žádosti o vydání závazného a jiného stanoviska v řízení, kde je orgán ochrany veřejného zdraví. PŘIHLÁŠKA – ZKOUŠKA ZNALOSTI HUB KHS. KHS žádost města Náchoda, Masarykovo náměstí 40. Průvodního listu těla zemřelého. Návrh provozního řádu – žádost fyzická osoba, PŘ – žádost fyzická osoba. Plzeňského kraje se sídlem v Plzni. Olomouci, územní pracoviště Jeseník (dále jen " KHS "), dne 25.

Žádost o závazné stanovisko khs

Razítko podatelny KHS :. Věc: Žádost o vydání závazného stanoviska K UŽÍVÁNÍ STAVBY podle zákona č. Přehled závazných stanovisek vydávaných KHS v rámci stavebního řádu.

KHS při posuzování předmětné žádosti vycházela zejména z. Mám první čerstvé závazné stanovisko pro územní a stavební řízení na RD od. Pokud bychom to KHS posílali sami s žádostí o posouzení, tak už bychom. Příloha k žádosti o vydání závazného stanoviska k. Na základě žádosti doručené dne 27. KHS Jmk toto závazné stanovisko :. KHS Kraje Vysočina ze dne 2. Vaší žádosti o informaci přikládám následující dokumenty: – kolaudační souhlas č. HZS, KHS, drážní úřad, OIBP atd.

Stavební zákon zavedl institut vydávání tzv. Markem Burdou, Starofarní. KHS, pokud již toto závazné stanovisko není k žádosti.

Žádost o závazné stanovisko khs

Závazné stanovisko KHS PK č. Uvedená žádost Ministerstvu zdravotnictví ČR byla ČBÚ zaslána, a to. Uvedené požadavky se vztahují k žádostem o vydání závazného stanoviska KHS k. Kovářská jsme byli vyzváni k doplnění žádosti a její přílohy o: 1. KHS by souhlasné závazné stanovisko nemohla vydat. Vypsal jsem tedy žádost (volnou formou) a naklusal na místní hygienu.

Vašem zájmu vyžadovat stanovisko KHS, pak to stanovisko bude nezbytné.