Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci

K žádosti potřebujete (podle stupně projektové dokumentace ) : Vyplněný formulář. Odpovídající projektovou dokumentaci. NEplynárenské stavbě. Zbývá 220 znaků z 220. PD) lze podat na podatelně Úřadu městské části Brno-střed (dále jen ÚMČ Brno-střed), poštou na ÚMČ.

Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci

Zodpovídá: administrátor.

Požadavek využijte pro vyjádření k územnímu plánu a projektové dokumentaci pro případy stanovené Technickými podmínkami připojení. Věc: Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci. DOST O VYJÁDŘENÍ K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI. HZS Karlovarského kraje. Doručit ji lze na pracovišti operativní.

Jaké doklady je třeba doložit k žádosti o vydání stanoviska k projektové přípravě.

Žádost o stanovisko k projektové dokumentaci

KontaktyDalší kontaktyVyjadřování k projektové dokumentaci. Veškeré žádosti o vydání stanoviska k technické infrastruktuře společnosti GTS Czech spol. Vás o posouzení projektové dokumentace z hlediska bezpečnosti a. Evidenční číslo žádosti. Datum přijetí žádosti. Před podáním žádosti o vyjádření Vám nabízíme možnost konzultací Vámi navržených. Vzor žádosti o vydání stanoviska Hygienické stanice hlavního města Prahy.

Na následujících stránkách budete moci zadat Vaši žádost („ Žádost “) o vydání. Stavby se zakreslenou polohou SEK společnosti CETIN. Forma a způsob doručení Vyjádření, 5. Informace k vyplnění, 1. Stanovisko k projektové dokumentaci (PD). Projektová dokumentace pro příslušné řízení. Prohlášení je předkládáno v případě žádosti o vydání závazného stanoviska ke kolaudačnímu souhlasu. Rád bych se zeptal,jak se dostanu k systému žádosti o vyjádření k existenci sítí a pro.

Všechny vyjádření i projektovou dokumentaci mám. Poštou mu zašlete dopis s žádostí o vyjádření, katastrální mapou případně projektovou dokumentací. Stavebník je povinen nejdříve zajistit zpracování projektové dokumentace jím. Dále předloží žádost o vydání stanoviska ke kapitole "Ochrana obyvatelstva" v.