Stavba pro sociální bydlení

Dodání vybraných nemovitých věcí. Výstavba staveb pro sociální bydlení. Změna dokončené stavby. První snížená sazba daně se uplatní při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby, která je stavbou pro sociální bydlení. Nevíte, co vše započítat do celkové plochy pro sociální bydlení?

Druhou podmínkou pro aplikaci první snížené sazby daně je to, aby se jednalo o stavbu pro bydlení či o stavbu pro sociální bydlení.

Stavba pro sociální bydlení

Uplatnění snížené sazby daně u stavebních a montážních prací provedených na dokončené stavbě pro sociální bydlení bylo do ustanovení. Pokud jde o vymezení pojmů uvedených přímo v zákoně o DPH, obsahuje zákon definice bytového domu, rodinného domu, bytu, staveb pro sociální bydlení . DPH u bytové výstavby včetně změny přílohy č. V současně účinném znění zákona o DPH se prolínají změny v právní úpravě dokončených staveb pro bydlení, včetně sociálního bydlení. Byt pro sociální bydlení, kterým je byt, jehož celková podlahová plocha. Vymezení základních pojmů (§ 4). DPH u stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení. Ustanovení § 48a zákona o DPH vymezuje sazby daně u staveb pro.

Stavba pro sociální bydlení

Výjimkou však je takzvané sociální bydlení, kde bude možné trvale. Mezi stavby, které by měly spadat pod sociální bydlení s nižší. Stavebnictví – Bydlení a DPH. Snížená sazba DPH 15 % platí pro. U stavebních a montážních prací spojených s výstavbou bytu pro tzv. Definice bytu, bytového domu, rodinného domu a staveb pro sociální bydlení jsme uvedli. Za rodinný dům, bytový dům a byt se nepovažují stavby pro rodinnou.

Osoby, které uplatňují daň z přidané hodnoty při dodání nemovitých věcí 2. Jako příslušenství, v souvislosti s výstavbou stavby pro sociální bydlení (snížená sazba DPH). Při poskytnutí stavebních a montážních prací spojených s výstavbou stavby pro sociální bydlení, včetně jejího příslušenství, změnou dokončené stavby pro. Stavby pro sociální bydlení 2. Mění se zejména způsob určení podlahové plochy u tzv. Podlahová plocha bude nově určována jako. Sazba daně u dokončené stavby pro bydlení nebo dokončené stavby pro sociální bydlení. Rodinným domem se rozumí stavba pro bydlení, ve které více než polovina.

Do celkové podlahové plochy bytu pro sociální bydlení se nezapočítává podíl na. Pro účely ZDPH se rozumí:a) bytovým domem stavba pro bydlení. Při dodání práva stavby bytu či domu splňujících podmínky stavby pro sociální bydlení dle § 48a Zákona o DPH se uplatní snížená sazba daně.