Sloupy dorsky jonsky korintsky

Sloupy jsou oproti dórskému slohu štíhlejší a jeho hlavice je většinou zdobena tzv. Korintský sloh vznikl v pozdějším období než dórský a iónský sloh. Classical_orders_from_the_Encyclopedie. JPG","ow":130,"pt":"upload. Je charakterizován sloupy a kladím (překladem). Iónský řád do jisté míry vychází z dórského, ale je křehčí, štíhlejší a zdobnější.

Sloupy dorsky jonsky korintsky

Dřík sloupu je od krčku oddělen jednou až třemi vodorovnými drážkami. Iónský řád vznikl přibližně ve stejné době, jako dórský, jeho domovinou jsou ale řecké.

Zleva dórský (3 sloupy ), iónský (3) a korintský (2). Podle rozdílného tvaru a výzdoby průčelí, kladí a sloupů, rozlišujeme v řecké architektuře 3 slohy. Nakresli vedle sebe dórský, iónský a korintský sloup. Amfiprostylos – řada 4 sloupů vepředu i vzadu. Antické sloupové řády zahrnují 3 řecké ( dórský, ionský a korintský ) a 2 římské ( toskánský a kompozitní) sloupové řády. Rozbor třech základních sloupových řádů antické architektury ( dórský, ionský a korintský řád).

Nejstarší je sloh dórský, v němž je postavena většina chrámů arch.

Sloupy dorsky jonsky korintsky

Jednotlivé slohy rozlišujeme podle sloupů. Klikni na jednotlivé slohy. Obecně je známo, že se v řecké architektuře využívají tři základní typy sloupů – dórský, jónský a korintský. Foto: Apollónův chrám v Korintu. Označte 3 typy sloupů, které určovaly stavební slohy: dórský sloup. Který typ sloupu je nejstarší? Dozvíte se co jsou sloupové řády řeckého stavitelství.

Hlavice řeckých sloupů – dórský, iónský a korintský. Athény, je ze smetanově bílého mramoru, uplatňuje se dórský a jónský sloh. Základním rozlišovacím prvkem je sloup : 1. Významná centra jejich výroby: Korint, Argos, Athény. Pro jónský (a korintský ) sloup antický autor doporučuje celkem 24 kanelur, mezi. Typické prvky: SLOUPY A TROJÚHELNÍKOVÝ ŠTÍT. Dórský řád – nejstarší, tzv.

VY_32_INOVACE_15_02(2). Schema_Saeulenordnungen. CorinthianOrderPantheon. Střední škola Oselce.

Architektonické řády.