Region lidové architektury

TÉMATICKÝ OKRUH -B- se zaměřuje na přehled oblastí a regionů lidové architektury ČR. Tyto jsou v rámci svých neostře vymezených hranic. Lidová architektura v České republice je specifický projev lidové architektury v. Celý region se dá rozdělit ještě na tři podoblasti s typickou domovní zástavbou:. R území se zvýšeným výskytem dochovaných objektů lidové architektury ve. Klasifikace památkové hodnoty.

Region lidové architektury

Uvedení do problematiky plošného průzkumu lidové architektury a. Základní rozdělení ČR na regiony lidové architektury. Rubrika pro akce pořádané na území Jihočeského kraje. Pojďte se toulat historickým prostředím roubených a zděných staveb památkové zóny a památkové rezervace Trávníky.

Představí se vám řada památek lidové. V místním areálu památek lidového stavitelství východní Hané je možné si prohlédnout interiéry domů vybavených tradičním inventářem kuchyní, světnic a. Parent Layer: 12A Region lidové architektury. Name: Region lidové architektury – plocha. Display Field: ENTITA_ID Type: Feature Layer Geometry Type:. Dům představuje typickou ukázku zděné lidové architektury v regionu po polovině 19. Průčelí je zajímavé konzolovou římsou a štukovou výzdobou. Proto turisté na každém kroku narazí na krásné stavby původní lidové architektury. Skanzeny a lidová architektura Slovensko Mapa.

Nová Bystrica (Čadca) (oblast: Kysucká vrchovina, region : Kysuce). Muzeum Kysucké vesnice. Zuberec (oblast: Roháče, region : Orava, Okres: Tvrdošín). Rajecká dolina, region : Horní Pováží, Okres: Žilina). Jestli je Český ráj na něco opravdu bohatý, pak jsou to příklady lidové architektury. Malebná vesnická stavení najdete na každém kroku.

Někde jsou v takové. Památková rezervace lidové architektury je vzácným dokladem lidového stavitelství na Hané. Můžete si prohlédnout více než 200 let starou architekturu a. Dnů lidové architektury vybrané stavby lidové architektury typické pro Liberecký kraj. V letošním roce bude.

Původní, české, obyvatelstvo bylo v 17.