Prodej obecního pozemku

Jak poznáte, že prodej proběhl v souladu se zákonem? A co můžete udělat, pokud máte podezření, že tomu tak nebylo? Obecní majetek musí. Zákon stanoví, že záměr prodeje obecního pozemku musí být zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů. Záměr musí být popsán dostatečně. Podle jeho názoru obec při prodeji obecního pozemku postupovala zákonně, transparentně a nediskriminačně, i když vybrala nabídku, která stanovovala vyšší.

Prodej obecního pozemku

Musis na obec zaslat zadost o koupi pozemku ,koupe musi projit pres. Na základě žádosti o odprodej pro výstavbu RD zveřejňuje obec Moravičany záměr prodeje p. V minulém měsíci se dotyčný žadatel dostavil na obecní úřad s tím, že by chtěl.

Ceník prodeje a pronájmu pozemků ve vlastnictví obce Rudoltice v členění území dle platného územního plánu obce. Pravidla – Pravidla pro prodej pozemků z majetku obce Andělská Hora. Cena pozemku byla stanovena dle. Rovněž lze doporučit, aby záměr prodeje pozemků řádně. Zodpovídá: Správce Webu.

Prodej obecního pozemku

Prodej obecních pozemků. Oznámení o prodeji obecních pozemků. Zastupitelstvo obce schválilo dne 6. Oznamujeme prodej části obecních pozemků p. V této rubrice se dočte o zásadách prodeje a pronájmu pozemků ve vlastnictví obce Dolní Pěna. Podmínky pro prodej obecních pozemků v obci Řídeč.

Zájemce o obecní pozemek podá písemnou žádost, ve které. OBYTNÁ ZÓNA prodej parcely. Zveřejňuje záměr na prodej obecního pozemku 879 m2 parc. Předchozí text: Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva dne 27. V souladu s §39, odst. Hůry zveřejňuje záměr odprodeje částí obecních pozemků.

Díl pozemkové parcely č. Informace k prodeji obecního pozemku. Zásady prodeje pozemků ve vlastnictví obce Janov nad Nisou. Doručení žádosti si nechá žadatel potvrdit pověřeným pracovníkem obecního úřadu. Označení pozemku podle výpisu z KN, popř.

Prodej obecního pozemku

Umístění: Složky dokumentů. Obce Čelistná předkládá v souladu s § 39 z. Záměry prodejů a směn obecních pozemků a majetku.