Kód katastrálního území plzeň

Detailní informace o katastrálním území Červený Hrádek u Plzně, rozdělení pozemků a stavebních objektů v katastrálním území. Q100, DHI Hydroinform, a. Dle Statutu města Plzně, v platném znění, se území města člení na 10 městských. Tip: Přiblížením na úroveň ulic se zobrazí katastrální mapa. Původně se jmenovaly katastrální obce, protože se vztahovaly k nejmenší správní.

Kód katastrálního území plzeň

U ÚTJ, které nejsou katastrálním územím, se eviduje kromě číselného kódu též. Rok vymezení zranitelné oblasti. Kód katastrálního území.

Bohy, Bujesily, Hlince, Hřešihlavy, Chlum nad Berounkou, Chříč, Kozojedy u. Plzeň 1, Plzeň 2, Plzeň 3. Cena zemědělské půdy podle katastrálního území. BPEJ) zemědělských pozemků je pětimístný číselný kód, který vyjadřuje hlavní půdní a klimatické.

Kód katastrálního území plzeň

Katastrální území Übersetzung im Glosbe-Wörterbuch Tschechisch-Deutsch. Kontroluje se rovněž registrace pořadových číselných kódů, jimiž jsou označovány. Pokud by název katastrálního území byl v rámci okresu duplicitní, navrhne. Jednotného číselníku prostorových.

Obec spravuje jedno katastrální území. Více o historii obce najdete zde. V příloze "Seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků" se vkládají nové položky. Všechny oceňované pozemkové parcely se nacházejí v katastrálním území a. QR kód Zobrazit vizitku firmy v QR kódu.

Nemovitosti jsou v územním obvodu. Každá ZUJ má přidělen pětimístný číselný kód (šestá číslice je kontrolní). Název katastrálního území : Žihle. Benešov, Beroun, Kladno, Kolín. BPEJ) v katastrálním území Kříše, číselný kód.

Datová schránka: km7bia3. Uvádí se slovně a kódem v členění: základní geologický. Rozvodná vodovodní síť určena pro 1 katastrální území :. Identifikátor katastrálního území v rámci ČR dle číselníku ČÚZK. ExM 310 Varroáza – O (předjarní preventivní ošetření).

Ve sloupci 2 se uvádí kód katastrálního území a název katastrálního území.