Hlavní domovní vedení

Hlavní domovní vedení se zřizují proto, aby na ně bylo možno připojit všechna odběrná místa objektu. Máme několik distribučních společností. Každá má svá pravidla. Odbočky k elektroměrům.

UMÍSTĚNÍ ELEKTROMĚROVÉHO ROZVÁDĚČE. Toto vedení může mít část vodorovnou a část svislou.

Hlavní domovní vedení

Jeho svislá část procházející dvěma nebo více podlažími se. Vede z hlavní domovní skříně po domě a odbočky z něj pak vedou k elektroměrovým rozvodnicím. HLAVNÍ DOMOVNÍ VEDENÍ (HDV). HDV se používá celistvých izolovaných.

Přípojková skříň musí být vybavena závěrem na klíč odsouhlaseným PLDS. Mšeno část: přípojka NN Mšeno. Vedení od elektroměrů k rozvodnicím. Rozváděče a rozvodnice. Obyčejné domovní zásuvky a spínače se vyrábějí a dodávají ve stupni krytí IP 20. Systém hlavního domovního vedení a jeho provedení se volí podle dispozice budovy. Přívodní vedení od hlavní domovní skříně ke skříni elektroměrové je. U venkovního vedení (výška)?

Provádí se kabelovými vodiči (materiál, min. průřez)? Poznámka: Požadavky na hlavní domovní vedení jsou obsaženy především v. Umístění elektroměrových rozváděčů. Provedení elektroměrových rozváděčů. Vybavení elektroměrových rozváděčů. Kabelovou přípojkou končí hlavní domovní kabelovou skříní KS. V přípojkové skříni jsou umístěny pojistky pro hlavní domovní vedení, jejich proudová hodnota. SO 02: demontáž vrchního vedení v. SO 03: hlavní domovní vedení. Stanoví podmínky pro umíst ní stavby: 1. Stavba bude umíst na v. Kabel 1-AYKY 4×16 mm2 povede do pojistkové skříně (159-SS100 – provedení do zdi), z pojistkové skříně SS100 nové hlavní domovní vedení.

Na počátku je toto hlavní domovní vedení (HDV) připojeno v hlavní domovní skříni (HDS), přístupné z veřejného vnějšího prostoru. Z HDS je vedena vodorovná. HDV je vedení od přípojkové skříně až k odbočce pro poslední elektroměr nebo k elektroměru.