Epoxy 1200 technický list

Informace uvedené v tomto technicko -aplikačním listu se opírají o naše nejlepší znalosti. Alternativní produkty. CHS- EPOXY 531 ( EPOXY 110 BG 15). Požárně technická charakteristika:. K přípravě lepících kompozic, stěrkových hmot a tmelů.

Epoxy 1200 technický list

K lepení kovů, skla, keramiky, porcelánu, dřeva, betonu, apod. Do pryskyřice se přidává 6,5 % tvrdidla P. Viscacid Epoxi – Beschichtung OS ableitfähig).

As far as the composition is repeatably washed after its curing with warm. Stavebno- technické osvědčenie. Informácie uvedené v tomto technickom liste sa opierajú o naše najlepšie znalosti. Odborně způsobilá osoba odpovědná za bezpečnostní list : Ing. Odstín Vyrábí se v jedné jakosti barva žlutá až žlutohnědá. Do živice sa pridáva 6,5 % tvrdidla P 11.

Prodávaná balení: Nad cenou můžete vybrat typ balení. Epoxy Expressharz EP 90 RT). Epoxidová pryskyřice expresní EP 90 RT. Zcela nově formulovaný. K EPOXI -KLEBSTOFF EK-29 je pastózní 2- složkové lepidlo s obsahem.

Chemical resistance list PDF, 219 kb download. Nárůst požadavků na technickou úroveň konstrukcí se projevuje v poslední době intenzivně i v. Bohuželv technickém listu se o atestu na pitnou vodu nic nepíše. It contains listing of adhesives and cements suitable for metalic. Vodouředitelný epoxy systém s širokou škálou použitelnosti. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického. Prostuduj si technicky list prislusne pryskyrice. Měrná hmotnost (směs 23°C) EN.

Epoxy 1200 technický list

K Lights Clear Coat &. Pierre Castan, Švýcarsko 1. Not for specification purposes. Při lepení materiálů. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle Nařízení. Název výrobku: ETERNAL EPOXY STABIL.

Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu. BISPHENOL F EPOXY RESIN. Relevantní účinky pro směs:. Ceramic floor and wall tiles must be grouted using epoxy -based sealant with high chemical.