Dutá koule s poloměrem

Dutá koule s poloměrem r=0,1 m je nabita nábojem (mikro) C. Jaký je potenciál na povrchu koule, je-li koule umístěná ve vakuu? Elektrický potenciál 3 posts May Fyzika- elektrické pole a elektrický proud 2 posts May mechanika kapalin 11 posts Nov Dynamika – kulicky, valce 5 posts Apr forum. Sahypaň görnüşi Jan Zdravím, potřeboval bych pomoct s příkladem. Ocelová dutá koule plave na vodě ponořena do poloviny svého objemu. Jaká je velikost povrchu gymnastického míče (fit – míč) s průměrem 65 cm?

Dutá koule s poloměrem

Objem vnitřní koule s poloměrem 10cm. V jaké vzdálenosti l od koule s poloměrem r je svítící bod, který ozařuje povrchu koule ? Jun ρ, která je rovnoběžná s rovinou ρ, rozděluje jehlan ABCDV.

Spočítejte rychle obvod, plochu nebo obsah koule. Nejlepší kalkulačka na výpočet koule jakou jste kdy viděli. Jakou tloušťku stěny musí mít dutá měděná koule 1 kg těžká, aby se vznášela. Uvnitř duté koule je proto gravitační účinek duté koule nulový, není-li v. Na poloměru r působí gravitačně jen dutá koule koule s vnitřním poloměrem R0 a. De très nombreux exemples de phrases traduites contenant " koule ". Many translated example sentences containing " koule " – English-Czech. Slunce a celý jeho planetární systém je uzavřen do koule, z jejíž vnitřní stěny je.

Dysonovy sféry interpretována jako umělá dutá koule z. Viele übersetzte Beispielsätze mit " koule " – Deutsch-Tschechisch. Spojovací koule s přírubovým držákem třídy A50-1 až A50-5 včetně musí být. Zůstane-li naopak tělísko v klidu a otáčet se bude dutá koule, budou na těleso. Dr roste s poloměrem jako r 2. Příklad 16 – pohyb koule na nakloněné rovině. Pro rovnoměrně zpomalený přímočarý pohyb s počáteční rychlostí v0 platí. Tenkostěnná dutá koule o. Určete poměr mezi vnitřním a vnějším poloměrem dutého válce r. Označme úsečku SC ⊥ AB, která je poloměrem polokružnice k. Označme A, B průsečíky této kružnice s daným trojúhelníkem. Litinová dutá koule plove na vodě tak, že je její polovina nad hladinou. Muitos exemplos de traduções com " koule " – Dicionário português-checo e. Dutá železná koule se ponoří do vody svou polovinou.

Koule je z poloviny. T, d) x(M, r), e) rotační válcová plocha s osou pa poloměrem r.

Dutá koule s poloměrem

Stanovte tíhu koule tak, aby se v. Feb V případě, že vektor intenzity pole E svírá s normálou ˆnúhel θ (obrázek 4.1.2), je tok. Kolikrát větší je objem koule s dvojnásobným poloměrem ? Dutá niklová koule má vnější průměr 0,4m a hmotnost 264 kg.