Spotřeba malty na zdění

Potřeboval bych vědět jaké množství malty budu potřebova na hrubou stavbu. Vápenocementová zdící malta zdění se zvýšenými pevnostními nároky. POROTHERM CB malta zdicí 25kg je malta určená ke zdění cihlami značky. Omítka jádrová a zdící malta HRUBÁ. Druh výrobku: průmyslově vyráběná omítková a zdící směs mírně vlhká. Zdicí malty jsou podle harmonizované evropské normy ČSN EN 998-2. Suchá směs pro tenkovrstvé zdění.

Ekologicky nezávadná. Na zdění a spárování lícového zdiva jsou určeny speciální druhy. Cementová malta na zdění a spárování klinkerového zdiva v. Při zdění stěn můžeme maltu nahradit například polyuretanovou pěnou. Technické údaje minerální vápenocementové zdicí malty s dlouhou dobou zpracovatelnosti určené pro zdivo z broušených cihel POROTHERM Profi s tenkými. Pro práci s materiálem PORFIX doporučujeme použít zdicí maltu stejné značky.

Při stavění dodržujte doporučený pracovní postup. Pevnost v tlaku, min.

Spotřeba malty na zdění

Použijete-li stavební lepidlo. Malta má univerzální.

V závislosti na formátu cihel. Třída pevnosti v tlaku: 0 MPa. Ks na paletě 118×100: 35. Ručně zpracovatelná zdicí malta pro vnitřní i vněj- ší použití ve. Spotřeba záměsové vody: □ 30 kg. Vysokopevnostní cementová ruční zdicí malta se zvýšenou smykovou pevností. Na vyzdění 1 palety tvárnic Ytong (1,35m 3 ) je potřeba 1 pytel zdicí malty (17 kg). Je určena pro zdění všech druhů zdiva, zejména na zdění plných a velkoformátovaných cihel.

Je vhodná pouze pro ruční zpracování. Zdící malta – tenké spáry. Poznámka: cementovápenná zdicí malta určená pro zdění nosného zdiva. Vývoj nových způsobů zdění snižuje spotřebu malty a zvyšuje se tak i rychlost zdění.

Ovšem úspora času nemusí být vždy ten nejdůležitější parametr při. Zpracování: Podklad musí být pevný bez uvolňujících se částic, zbavený prachu. Tepelněizolační malta HELUZ TREND pro nebroušené cihelné bloky HELUZ je. Klasické zdění při kterém je snížena spotřeba malty o 50 % díky snížení ložné.

Návrhová1) malta pro zdění (G) podle EN 998-2, tř.