Zedník škola

Je schopen provádět základní zednické práce na pozemních stavbách. Tento obor nabízí: Zedník. Jičínská 762, Mladá Boleslav. Učební obor Zedník – Po absolvování studia má absolvent základní znalosti o používaných materiálech a technologiích. Umí samostatně vyzdívat zdivo.

Zedník škola

Zedník pracuje na nových stavbách nebo na již postavených objektech různého druhu.

Pracovní prostředí je různorodé, často je ovlivněno klimatickými. Tříletý učební obor, absolvent získá výuční list. Charakteristika oboru: absolvent je schopen zdít ze všech možných zdících systémů, osazovat překlady, prvky stropních konstrukcí, osazovat. Z Informační a komunikační technologie – 3D návrh Pavel HAUK Ing. Uplatní se při výkonu jednoduchých prací ve stavebnictví. Fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Zedník škola

Studijní materiály pro obor ZEDNÍK. Dosažené vzdělání: Střední vzdělání s výučním listem. Zakončení studia: Závěrečná zkouška. Délka studia: Tříleté denní studium. VSTUPNÍ PŘEDPOKLADY splnění povinné školní docházky, zdravotní způsobilost. ZAKONČENÍ STUDIA závěrečná zkouška. Zaměření : Práce zednické.

Je připraven samostatně provádět odborné práce v oboru zedník. Popis oboru: Náplní odborného výcviku daného oboru je zdění základů, nosných a výplňových zdí, příček a komínů. Nekonají se přijímací zkoušky, rozhodující jsou výsledky. Zedník provádí zednické práce na stavebních konstrukcích a úpravách povrchů, zejména s použitím malt, cihel, tvárnic, obkladaček, dlaždic, sádrokartonových a. Učňovská škola Žďár nad Sázavou. Z jiných učilišť byly převedeny obory zedník, elektromechanik, elektromontér, automechanik. Zdění nosného zdiva, pilířů, příček, kleneb komínů z tradičních zdících materiálů i nových. CHARAKTERISTIKA OBORU V učebním oboru zedník se žáci seznamují s materiálovou základnou, zděním z různých materiálů, prováděním vnitřních a. Podmínkou pro přijetí je ukončení.

Zedník škola

Připravujeme žáky na budoucí život v tříletých oborech vzdělávání zednické práce, pečovatelské služby, malířské a natěračské práce, čalounická výroba. Pojď studovat učební obor Zedník na Střední škola polytechnická Brno Jílová. Nabízíme tříleté studium zakončené výučním listem. Naše škola nabízí vzdělávání v mnoha oborech, o které je na trhu práce v našem regionu velký zájem.

Absolvent získává střední odborné vzdělání.