Závislost odporu na teplotě

Uvedená závislost odporu na teplotě je lineární. Ve skutečnosti není tato závislost takto jednoduchá, ale pro malé rozdíly teplot je možné. V grafu je zakreslena závislost odporu kovového vodiče na teplotě. Závislost odporu na teplotě. Bylo zjištěno, že odpor vodiče se mění se změnou teploty.

Závislost odporu na teplotě

U kovů se odpor s rostoucí teplotou zvětšuje. U elektrolytů a uhlíku a. Změř VA charakteristiku žárovky 6V, 300 mA. Jak závisí odpor kovového vodiče na teplotě? Popisuje rovnici, s jejíž pomocí lze vypočítat odpor při oteplení nebo ochlazení vodiče, tj. S je složka závislá pouze na struktuře a souvisí se složením kovu, jeho zpracováním a technologii a nezávisí na teplotě. Naopak složka ρT je složka. Západoceská univerzita v Plzni.

Závislost odporu na teplotě

Fakulta aplikovaných ved datum merenı: 4. Odpor elektrických vodičů s rostoucí teplotou stoupá, teplotní součinitel odporu má kladnou hodnotu.

Odpor polovodičů s rostoucí teplotou klesá, teplotní. Od kovů se polovodiče odlišují svou typickou vlastností, kterou je, že dochází s rostoucí teplotou k poklesu odporu. ZÁVISLOST ELEKTRICKÉHO. Výpočtem zjisti teplotu vlákna žárovky 60 wattů.

Byl naměřen odpor vlákna za studena. Z grafu je vidět, že závislost proudu na napětí není. Termistor je teplotně citlivý element ze. Vliv teploty na odpor vodiče vyjadřuje tzv. Podle řady měření platí pro závislost odporu vodiče na teplotě vztah:. Sbírka fyzikálních pokusů.

Odeslat známému Stáhnout Nahlásit chybu Buď první, kdo se vyjádří k tomuto příspěvku (0). S rostoucí teplotou klesá, neboť. Anotace: Žák se seznámí se závislostí elektrického odporu vodiče na jeho. Laboratorní cvičení z fyziky č. Jméno: Skupina: Školní rok: Třída: Den měření: Téma:. Nejčastěji se používají ty, jejichž odpor s rostoucí teplotou klesá. Provedeme-li pokus obdobný jako při vyšetřování elektrického odporu vodiče s tím rozdílem, že napětí zdroje bude. Změřte teplotní závislosti elektrického odporu vodiče, odporového drátu a. Demonstrace změny odporu v závislosti na teplotě. Teplotní koeficient TCR.

Určování závislosti odporu na teplotě.