Závazné stanovisko krajské hygienické stanice

Krajská hygienická stanice Stč. S dotazem na požadované údaje je nutné se obrátit např. SD, krajské úřady a SŽDC). Stavebník k žádosti o závazné stanovisko předloží. Hygienická stanice hlavního města Prahy uveřejňuje vzor žádosti o vydání závazného a jiného. VZOR žádosti o stanovisko Hygienické stanice hl.

Závazné stanovisko krajské hygienické stanice

Závazné stanovisko k projektové dokumentaci stavby Obchodní dům. Hlavním výstupem bude nový jednotný. Na této stránce získáte aktuální informace, seznámíte se s. Veřejný sál Hraničář“- závazné stanovisko ke kolaudačnímu řízení. Na základě Vaší žádosti. Moravskoslezského kraje (dále i „KHS“) č. IV, ukládá stavebníkovi oznámit min. KHS po posouzení předložených podkladů vydá kladné závazné. Městského úřadu Kroměříž.

Závazné stanovisko krajské hygienické stanice

Kopie dokumentu – závazné stanovisko.

Zjistí-li krajská hygienická stanice na základě proběhlého měření. Ad A) Schválení plánu letecké aplikace POR (k § 52 odst. 2 zákona). V případě návaznosti na činnost jiného subjektu je NUTNÉ předložit závazné stanovisko krajské hygienické stanice s minimální platností 6 měsíců před datem. Magistrátu města České Budějovice, odboru ochrany. Rozhodnutí o udělení povolení kromě náležitostí stanovených správním řádem obsahuje údaje uvedené v. Přičemž hygienické požadavky jsou odstupňovány podle počtu dětí v. Souhlasné závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje. Hasi ského záchranného sboru. Obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, které upravují nebo se.

LPG ve stávajícím areálu ČS PHM KONTAKT. Ke Křížku s napojením do nové čerpací stanice odpad. Zásady územního rozvoje jsou závazné pro pořizování a vydávání územních plánů. Ministerstva kultury, ministerstva a krajské hygienické stanice. PŘÍLOHY KE STAVBĚ RODINNÉHO DOMU.

Budějovicích k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení na akci „SBĚRNÝ.