Zápustná montáž hmoždinek

Stále častější výskyt nerovnoměrné vlhkosti na zateplených. Zápustné kotvení je moderní systém montáže, kdy je pomocí frézky. ETICS a výrobcem hmoždinek. Zapuštěnou montáž hmoždinek lze použít pro izolační desky od. Ideální je zápustná montáž, která eliminuje riziko prokreslení hmoždinek.

Při povrchové montáži musí být talířek zatlačen do izolace tak, aby byl skryt v rovině. Vliv bodových tepelných mostů od hmoždinek v tepelněizolační. Od teď je zápustná montáž hmoždinek a fleky na fasádě minulostí. Protože Hilti vyvinula šroubovací a zatloukací hmoždinky s nulovým tepelným odporem také. Talířová hmoždinka pro upevnění polystyrénových desek tepelného zateplení. Internetovou prezentaci výrobku. Všeobecné pokyny pro montáž zateplovacích systémů Baumit.

Zápustná montáž hmoždinek

Zápustná montáž hmoždinek je u fenolických desek velmi.

Mistral_TECTOTHERM_kontrolni. Minerální fasádní zátky se používají při zápustné montáži hmoždinek, aby tím přerušily tepelný a akustický most od kovového trnu hmoždinky, který se obvykle. Hmoždinky – veškeré typy a použití hmoždinek. Výhody: Rychlá a jednoduchá průvlečná montáž šetří čas.

Nejtypičtější je zápustná hlava torx – na šroubování si pořiďte oříšek T30. Torx zvládne velké kroutící momenty, aniž by oříšek vypadl z vybrání,". Výpoűet platí také pŀi zapuštĉné montáži hmoždinek. Tabulka pro výbĉr hmoždinek. Systémová zátka z bílého. Naše rodina hmoždinek ejotherm sŢevropským technickým.

Poznámka: Certifikovaná zápustná montáž není odfrézování vrstvy tloušťky 2 cm. KALKuLÁTOR PRO VýbĚR déLKy A TyPu hMOždineK FiScheR. Kategorie použití hmoždinek v souladu s ETAG 014. ZÁPUSTNÁ MONTÁŽ TALÍŘOVÝCH HMOŽDINEK ECO-DRIVE W. Rámová upevňovací kotva pro sešroubování kovových, dřevěných a plastových oken resp.

Montáž bez napětí a dodatečné. Provádí se povrchová nebo zápustná montáž s polyuretanovou zátkou. Druh hmoždinek, počet, poloha vůči základní (výztužné) vrstvě a.