Zapojení rezistorů pracovní list

Pracovní list výpočet příkladu. Vypočítejte výsledný odpor rezistorů a uveďte, o jaké zapojení se jedná: a). Prohlédněte si obrázek: a) O jaké zapojení žárovek se jedná? Paralelní zapojení rezistorů (vedle sebe). Odpor rezistoru je daný podílem napětí mezi svorkami rezistoru a. REZISTORY A JEJICH ZAPOJENÍ.

Zapojení rezistorů pracovní list

Klíčová slova, rezistor. Anotace: pracovní list je určen pro žáky 9. Odpověz na otázky: Jaká znáš různá zapojení dvou rezistorů ? Vedle cizího názvu uveď i český. Napiš, co platí pro poměr proudu ve větvích paralelního zapojení. Doplňte vodiče tak, aby.

Dopočítejte pomocí vzorečků hodnoty v tabulce: 2. Urči výsledný odpor rezistorů a uveď, o jaké zapojení se jedná:. Výsledný odpor rezistorů spojených v elektrickém obvodu za sebou.

Zapojení rezistorů pracovní list

Možnost zapojení rezistorů je dvojí: a). Při sériovém zapojení rezistorů je výsledný odpor dán součtem odporů. Výukový materiál obsahuje pracovní list zaměřený na měření a výpočet celkového odporu sérioparalelního zapojení rezistorů. Otázka: Zapojení rezistorů pracovní list.

Rezistor – Wikipedie. Apr Odpor, napětí, proud, zapojení za sebou, sériové zapojení. Soulad se ŠVP: Je plně v souladu se ŠVP -. Typ: DUM – pracovní list. Inovace spočívá v možnosti využít tento pracovní list i interaktivně.

ROČNÍKU – pracovní listy a příklady. EŠENÍ – PRACOVNÍ LIST Sériové a paralelní zapojení. V tomto pracovním listu se budeme zabývat určením výsledného odporu rezistorů spojených za sebou. Toto zapojení se nazývá sériové zapojení rezistorů. Obsah inovativní výuky: Porovnávání fyzikálních veličin – elektrického proudu, elektrického napětí a elektrických odporů při různém zapojení rezistorů v. Smíšené řazení rezistorů – kombinace sériového a paralelního zapojení.

Ohmův zákon, sériové a paralelní zapojení rezistorů . Připojte LED k baterii přes rezistor 120.