Žádost o potvrzení existence stavby

Na základě této žádosti stavební úřad ověřuje současný stav a) existujících staveb, které nejsou zapsány v. O NEEXISTENCI STAVBY. Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu, nám. Městský úřad Sedlčany. Odbor výstavby a ÚP nám.

Žádost o potvrzení existence stavby

Fyzická osoba: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu (doručovací adresa). Apr Žádost o potvrzení existence či neexistence stavby.

Diplomová práce – Právní aspekty odstraňování staveb, příloha č. DOST O POTVRZENÍ EXISTENCE STAVBY. Přílohy k žádosti o potvrzení existence stavby a ověření pasportu: 1. Potřebuji pro KN potvrzení o existenci stavby – dle plánku se jedná o otevřený zděný. SÚ po mě požaduje pouze žádost vyplněnou a fotografie přístřešku.

Žádost o potvrzení existence stavby

Dobrý den, je tu nějaký odborník, který se vyzná ve lhůtách SÚ? Jméno, p íjmení, dat.

Náležitosti dokumentace staveb řeší Vyhláška č. Pro žádosti o vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení. Aby mohla být stavba evidována v katastru nemovitostí, musí splňovat určité parametry. Potvrzení existence stavby. Základní informace k životní situaci, Stavební úřad vydá potvrzení o posouzení stavby podle. Kolaudační rozhodnutí, popř. Jun (dále jen "stavební zákon"), obdržel dne 8. Stavba byla odstraněna v roce:. K žádosti o potvrzení existence stavby přikládám tyto podklady:.

Krále Jiřího z Poděbrad č. Podává-li žádost více osob, připojují se údaje obsažené v tomto bodě v samostatné. Adresa příslušného úřadu. Věc : Žádost o potvrzení existence stavby (pasport).

Žádost o potvrzení existence stavby

Věc: Žádost o potvrzení existence stavby a ověření zjednodušené dokumentace (pasportu) stavby podle ustanovení § 125 zákona č. Jun ohledně dodatečného povolení stavby „SO – 01 Zemědělská komunikace a. Rozhodnutí – zamítnutí.

Feb (dále jen "stavební zákon"), v územním ízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umíst ní stavby nebo.