Výroba elektrické energie prezentace

Výroba elektrické energie. Připraveno s využitím materiálů společnosti ČEZ. Elektrická energie se získává v generátoru využitím elektromagnetické indukce. Elektrárny se dělí podle způsobu pohybu.

VÝROBA A PŘENOS ELEKTRICKÉ ENERGIE. Občan v demokratické společnosti- skupinová práce, diskuze, prezentace ….

Výroba elektrické energie prezentace

Co říká zákon zachování energie ? Kterou energii je možno snadno přepravovat? Celková výroba elektrické energie (čistá, bez VS) ,2 (GWh) z toho parní elektrárny 50,18 % ,2 (GWh) paroplynové a plynové. Formou prezentace zpracovává téma výroby elektrické energie v různých typech elektráren.

Typy elektráren- prezentace. Ta se získává přeměnou z energie vázané v nějakém zdroji. První elektrárny vznikly. Prezentace je určena pro výuku žáků oboru Telekomunikace. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.

Výroba elektrické energie prezentace

Většinu elektrické energie vyrábějí elektrické generátory. CO2 v tunách na výrobu jedné GWh elektřiny. Jaderná energie je energie, která existuje a uvolňuje se z jaderných reakcí v. Nejvýznamnějším využitím jaderné energie je výroba elektřiny v jaderných. Každý rok dodává do sítě kolem 13 TWh elektrické energie, což představuje asi 20 % z celkové. Profily spotřeby elektrické energie – data dle typových. Fotovoltaické panely – panely uvedené v seznamu výrobků a. Národní program hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů je dokument vyjadřující cíle týkající se snižování. Alternativní zdroje energie.

Vícepalivový tepelný zdroj. Kotel Vesko-B 3,0 MW (dřevní biomasa). Zařízení ORC 1,0 MW ( výroba elektřiny ). Spínací centrála pro inteligentní řízení elektrické energie v domě. Neobnovitelné zdroje energie. Obnovitelné zdroje energie.

Podíl na výrobě elektřiny v ČR. Provozuje, udržuje a rozvíjí přenosovou soustavu ČR. Zajišťuje přenos elektřiny od výrobce do místa odběru v rámci přenosové soustavy.

Výroba elektrické energie prezentace

Proces výroby elektrické energie začíná tím, že uhlí putuje za skladky do.

Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT. Pojem kogenerace znamená kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla.