Výpočet řezné rychlosti

Příklad výpočtu : nástroje ∅ 315mm. Milan Falešník Kalkulátor řezných podmínek. Výpočet otáček a řezné rychlosti. Například při nedostatečné kvalitě obrobeného povrhu v důsledku tvorby nárůstku vede zvýšení řezné.

Při hledání informací kolem frézování MDF jsem narazil na tenhle docela šikovný program. Z praktických důvodů se řezná rychlost při obrábění kovů s výjimkou broušení.

Výpočet řezné rychlosti

Samotný výpočet řezné rychlosti z uvedeného vztahu není při současné úrovni. Broušení je převážně dokončovací operace, a proto řezné podmínky z hlediska dodržení požadované přesnosti rozměrů, geometrického tvaru. Obvodová rychlost obrobku v je řeznou rychlostí.

Doporučené řezné podmínky soustružnických nožů. Provádí výpočty potřebné při obrábění či konstruování. Obrábění: V tomto modulu lze vypočítat: – řezné rychlosti (otáčky, posuvy) – objem. Postup při určování řezných podmínek, výpočet řezné síly Fř, výkonu P a. Poslouží Vám on-line kalkulačka pro výpočet obvodové rychlosti. Exel) s možností výpočtu otáček obrobku v závislosti na. Tabulka je Zde: řezné rychlosti soustružení.

T – šířka kotouče – hloubka řezu. Ze vztahu pro výpočet řezné rychlosti při podélném soustružení: vc = π. Otáčky nástroje (n) – pro výpočet otáček vycházíme z matematické úpravy vzorce pro řeznou rychlost. Riešenie : Vzťah pre výpočet strojového času : t. G96, G97 a přepočet konstantní řezné rychlosti S. KŘR, maximální otáčky, korekci poloměru pro výpočet KŘR a. Posuv and Měrná Řezná Síla. Teoretická Drsnost Povrchu. Způsob Zlepšení Povrchu. Globální proměnné – řezná rychlost, posuv, geometrie, materiál.

Graf závislosti řezné rychlosti a objemového součinitele ( výpočty viz níže). Převod řezné rychlosti na otáčky. V otevřené tabulce lze editovat řeznou rychlost u vybraného materiálu a operace. Pro výpočet otáček vycházíme ze vztahu pro výpočet řezné.

Volba nástroje SAP15D a VBD.