Výpis z živnostenského rejstříku

V textových položkách se nerozlišují malá a velká písmena, diakritika je ignorována a nezáleží na pořadí slov. Nelze použít speciální. Vyhledání konkrétního podnikatelského subjektu se zobrazením jeho údajů z veřejné části živnostenského rejstříku v souladu s ust. RŽP se dá pořídit i aktuální a elektronicky podepsaný výpis ve formátu pdf. Ať už evidují cokoli, evidují to také 15 let, jako výpisy z OR, ŽR a KN?

Výpis z živnostenského rejstříku

Jak úřednice Czech POINTU pozná, že výpis z Živnostenského rejstříku, který žadatel. Veřejná část rejstříku obsahuje tyto údaje: – u fyzické osoby jméno, příjmení, titul nebo vědecká. Poslední aktualizace. Výpis z živnostenského rejstříku. Rejstřík je veden v elektronické podobě a je veřejným seznamem, vyjma rodných čísel a pokut. Doklad o zaplacení správního poplatku. Kč za každou i započatou stránku výpisu.

Výpis z živnostenského rejstříku

Pojmenování (název) životní situace. Základní informace k životní situaci. Do živnostenského rejstříku se zapisují údaje. Co potřebujete vědět: – IČ (identifikační číslo). Co dostanete: – Úplný výpis z veřejné části živnostenského. Informace o subjektech podnikajících podle živnostenského zákona jsou vedeny v živnostenském rejstříku. Nejvýše přípustné stáří výpisu ze živnostenského rejstříku.

Ustanovení § 57 odst. O výpis z Živnostenského rejstříku České republiky může požádat anonymní žadatel. Poskytování výpisů a sestav ze živnostenského rejstříku dle § 60 živnostenského zákona. Oddělení krajský živnostenský úřad poskytuje výpisy.

Ministerstvo průmyslu a obchodu a provozovateli krajské a obecní. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.): Fyzická osoba – podnikatel. Právní úprava: § 60 odst. Na žádost jsou pořizovány výpisy, kterými jsou průkaz živnostenského oprávnění, úplný a částečný výpis, bez údaje rodného čísla a informacích o uložených. IČ obchodní organizace. Na kontaktním místě veřejné správy Czech POINT. V případě řešení situace na Úřadu městské části Praha 8 se lze obrátit na: Odbor živnostenský a správních.

Na pracovištích HK ČR, které výpisy vydávají, Vám může být vydán ověřený výpis. Aktuální výpis ze živnostenského rejstříku. Na požádání živnostenský úřad vydává v listinné nebo elektronické podobě: a) výpis podle § 47 odst.