Výkon fyzika

W = výkon zařízení, které vykoná práci 1. Rozlišuje se průměrný výkon, který se vztahuje k určitému časovému. Používa sa hlavne pri porovnávaní viacerých strojov alebo spôsobov. Co je to výkon a proč potřebujeme tuto veličinu? Přemýšlej: Eva a Jana mají každá krabici s dvaceti knihami, která leží na zemi.

Výkon fyzika

Výkon, výpočet výkonu.

Veličina výkonu charakterizuje, za jak dlouhou dobu byla práce vykonána. Mechanická práca – W je fyzikálna veličina, ktorá určuje pohyb sily F po dráhe s. Teleso koná mechanickú prácu, ak pôsobí silou na iné teleso, ktoré sa. Druhý pôsobil väčšou silou, premiestnil guľu po väčšej dráhe – povieme, že podal väčší výkon. Robotníci na stavbe kopali kanál dlhý 5 metrov. Síla působí většinou tak, že jedno těleso tlačí, přitahuje či odpuzuje jiné těleso.

Výkon fyzika

Když působením síly posunujeme těleso, konáme PRÁCI. V praxi existuje celá řada činností, kterou již místo lidí mohou dělat stroje.

Zpracováno v rámci projektu „Krok za krokem na ZŠ Želatovská ve 21. Práce, výkon, účinnost – test. Tlak v tekutinách a Archimédův zákon. Proudění kapalin a plynů.

Jak velká mechanická práce byla vykonána za jednotku času vyjadřuje fyzikální veličina výkon. Druh učebního materiálu Prezentace. Anotace (metodický pokyn, časová náročnost, další pomůcky…) Prezentace určená jak. V tomto videu se podíváme na způsoby výpočtu práce a výkonu od střední školy až po vysokou. Příklady práce, výkon, energie. Elektronická učebnice – II. Vzdělávací obor: Fyzika.

Nejvyšší výkon má první čerpadlo, protože za 1 sekundu vyčerpá nejvíce vody. Víme však přesně, co je to práce, výkon a energie? Jsme schopni pochopit, že tyto pojmy, s nimiž přicházejí žáci ve škole do styku v předmětu fyzika .

Výkon fyzika

Fyzikální veličina, značíme W (z anglického work). J (joule), – podle anglického fyzika. Pracovní list – fyzika 8. Zopakuj si, co znamená výkon ve fyzikálním významu a zkus vyřešit následující příklad:. Prírodovedné predmety Úroveň Fyzika IV.

Polohová a pohybová energia.