Vnitřní energie práce a teplo

VNITŘNÍ ENERGIE, PRÁCE A TEPLO. Změna vnitřní energie tělesa konáním práce 5. Vnitřní energii můžeme změnit například. Je těžké určit absolutní hodnotu. Pro většinu dějů to.

Vnitřní energie práce a teplo

Získáním tepla se vnitřní energie těles zvyšuje (pohyb částic se zrychlí). Práce, teplo a změna vnitřní energie kyslíku. Nejdříve jej izobaricky.

Shrnutí – vnitřní energie, práce, teplo. Práce je fyzikální veličina se stejným rozměrem a jednotkou jako. Ze zkušenosti víme, že při tření dvou těles se zvětšuje jejich. Při konání práce dochází působením vnějších sil ke změně objemu nebo tlaku.

Vnitřní energie práce a teplo

Dodané teplo, přijaté teplo. Proto má každé těleso svoji vnitřní energii, kterou značíme U. Tuto vnitřní energii tělesa můžeme změnit konáním práce, přeměnou jiného druhu energie nebo.

Tady je možné shlédnout prezentaci k tématu teplo : resp. A) Prací – při práci dochází ke zvyšování vnitřní energie – tedy i teploty tělesa. Měrná tepelná kapacita látky. Pokusné určení tepla.

Děje, při nichž se mění vnitřní energie tělesa, můžeme rozdělit do dvou skupin: 1. Vnitrnı energie je stavovou funkcı a podle vety v clánku 2. Prvním způsobem je dotyk tělesa s jiným tělesem, které má vyšší teplotu (tepelná výměna). Tematický okruh: Termika. Jméno autora: Jaroslava Vondráčková. Pomocí pokusů si žáci zopakují pojmy práce, teplota, teplo a souvislost mezi teplem. Snížení pohybu částic. Struktura prezentace. Jak se liší vnitřní.

Vnitřní energie práce a teplo

ZŠ, práce, energie, teplo 1. Momentálně na stránky přistupujete s. V tomto fóru zatím nejsou.

Zopakujme si: Tělesa a látky jsou složeny z. Důkazy neustálého pohybu –. Rychlost pohybu atomů a molekul souvisí s. Ukážeme si, že při tažení předmětu dostatečné hmotnosti po podlaze je možné zaznamenat zvýšení teploty podložky i. Velikost vnitřní energie závisí na teplotě, na počtu částic a na vzájemné poloze částic v tělese.