Tlačivo na ohlásenie drobnej stavby

Informácie o nahlásení drobnej stavby. Drobné stavby sú stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu, a ktoré nemôžu ovplyvniť životné prostredie. Jednoduchý situačný náčrt s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku a hraníc medzi susednými pozemkami s polohou stavieb. Súhlas spoluvlastníkov, pokiaľ nie sú. Pri drobných stavbách, ktoré plnia doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné.

OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY podľa § 57 zákona č.

Tlačivo na ohlásenie drobnej stavby

Dátum zvesenia: Zodpovedá: Správce. Tlačivá na stiahnutie. Ohlásenie drobných stavieb. Nižšie potom nájdete tlačivá, potrebné k ohláseniam drobnej stavby v okresných mestách SR. Nižšie nájdete tiež : – tlačivá pre ohlásenie. Doklad o vlastníctve, alebo inom práve k pozemku.

Súbory: ohlasnie-drobnej-stavby. Chcel by som poradiť s tlačivom "ohlásenie drobnej stavby" a jeho vypisanim drobná stavba:. Vyplnenie tlačiva – ohlasenie drobnej stavby. Ako vybaviť ohlásenie drobnej stavby. Miesto drobnej stavby, druh a parc. Ziadost_o_povolenie_na_odstavenie_motoroveho_vozidla_- _vyhradenie_parkovacieho_miesta_ZTP. Mestský úrad podľa predložených dokladov k ohláseniu drobnej stavby určí, či stavebné. V prípade, že žiadosť nebude úplná, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jej doplnenie, kde bude.

Vybavuje: Veronika Tomašovičová tel. Pre drobné stavby postačuje ohlásenie, ak sú splnené podmienky, že ide o stavbu, ktorá. Stavebné úpravy otvor. Všetky tlačivá a formuláre publikované v tejto sekcii sú platné od 1. Príloha k ohláseniu drobnej stavby. Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby – Čistička odpadových vôd. Potrebné doklady pri ohlásení drobnej stavby – prípojky: 1. Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie, (PDF), 121 kB. Spoločný stavebný úrad.

Lívia Hakszerová, Alžbeta Dóková. Oznámenie k určeniu poplatku na TKO-FO- tlačivo.