Tepelná výměna test

Po stisknutí tlačítka "Hotovo" proběhne vyhodnocení testu. Měrná tepelná kapacita má jednotku:. Množství tepla, které těleso přijme při tepelné výměně nezávisí na: a) látce, ze které je vyrobeno b) jeho hmotnosti c) na změně teploty d) jeho barvě. Uveď základní podmínku tepelné výměny. Pozorování tepelné výměny. Test k laboratorní práci č.

Tepelná výměna test

Ze zkušenosti víme, že lžička ponořená do hrnku s. Témata: tepelný pohyb částic, vliv teploty na tepelný pohyb částic hustota, tepelná roztažnost – změna objemu. Tepelná výměna vedením probíhá : při dotyku dvou těles jestliže se dvě tělesa nedotýkají vždy 3. Teplo je rovno energii, kterou odevzdá nebo přijme těleso při.

TEORIE: Fialová učebnice str. Přeměny energie – vnitřní energie. Pro zjednodušení nebudeme uvažovat tepelnou výměnu s okolím. Mezi způsob tepelné výměny neřadíme.

Tepelná výměna test

Látky s malou měrnou tepelnou kapacitou nazýváme. Mezi příklady tepelné výměny prouděním nepatří. Dokedy prebieha medzi telesami tepelná výmena ? Na příkladech z praxe určí, zda se jedná o tepelné vodiče nebo izolanty. Umí vypočítat teplo tělesem přijaté nebo odevzdané. Otestuj se: Šíření tepla – test.

V jakých látkách může nastat tepelná výměna prouděním? B) Tepelnou výměnou – teplejší těleso předá část své energie studenějšímu. Meteorologie, F8, zadání k testu, referátu. Mezi válečkem a vodou probíhá tepelná výměna.

Změna vnitřní energie tělesa může nastat: a) tepelnou výměnou . Znovu poznamenejme, ze energii muze predat tepelnou výmenou i. TEST : Bc BLG FYZ Varianta: 2. Předpokládejte, že tepelná výměna nastává pouze mezi studenější a teplejší vodou. Při tepelné výměně je teplo odevzdané teplejším tělesem menší než teplo přijaté chladnějším tělesem rovno teplu přijatému chladnějším tělesem větší než. KALORIMETR = tepelně izolovaná kovová nádobka s míchačkou a teploměrem sloužící k praktickému určení c. Jak probíhá tepelná výměna ?

Tepelná výměna test

Prvním způsobem je dotyk tělesa s jiným tělesem, které má vyšší teplotu ( tepelná výměna ).