Tepelná elektrárna prezentace

Prezentace slouží k tématu „ Klasická tepelná elektrárna “. Je určena pro výuku ekologie 2. TATO PREZENTACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM. JAK FUNGUJE Základní princip fungování uhelné elektrárny je založen na přeměně energie tepelné na. Spalováním se mění tepelná energie na elektrickou. Nevýhodou je, že velmi znečišťují ovzduší.

Tepelná elektrárna prezentace

Tepelné elektrárny spalují uhlí, plyn, dřevěný odpad nebo oleje. Tepelná elektrárna je výrobna elektrické energie, tj. Jedná se o technologický celek, který vyrábí elektrickou energii přeměnou z chemické energie. Výhody: Poměrně velký výkon.

Zajímá vás, jak pracují? Teplo se v tepelných elektrárnách. Technologický proces v tepelné elektrárně. Využitím grafických možností sady Microsoft Office.

Princip fungování tepelné (uhelné) elektrárny: Teplo.

Tepelná elektrárna prezentace

Typy elektráren- prezentace. Připraveno s využitím materiálů společnosti ČEZ. Výroba elektrické energie. V ČR se nejvíce elektrické energie vyrobí v tepelných elektrárnách. Zdroj prezentace : is.

Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT. MALÉ VODNÍ ELEKTRÁRNY. Střední zdravotnická škola Benešov. Jaderná elektrárna funguje podobně jako tepelná elektrárna. Pro nejlepší pochopení principu jaderné elektrárny doporučuji použít následující animaci:. V elektrárnách se mění jiné druhy energie. Tušimice, Počerady, Prunéřov ). Uspořádat tato data do prezentace dle bodů osnovy přímo u zadání. Osnova prezentace, Tým.

Uhelná ( tepelná ) elektrárna. Jejím obsahem jsou informace o významu energie, její historii, zdrojích energie v ČR a popis tepelných a jaderných elektráren. Tato prezentace je 1. Informace pro účastníky exkurzí přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně.

Tepelná elektrárna prezentace

Seznam_tepeln%C3%BDch_elektr%C3%A1ren_v_%C4%8Cesk%C3%.

Elektrárna je technologické zařízení sloužící k výrobě elektrické energie.