Technologie obrábění pdf

Studijní opory pro magisterskou formu studia. TECHNOLOGIE OBRÁBĚNÍ – 1. Pod pojmem obrábění rozumíme technologický proces, při kterém řezná síla vtlačuje. Při procesu obrábění dochází k oddělování částic materiálu z obrobku. Speciální technologie obrábění.

Technologie obrábění pdf

Technologie obrábění zaujímá ve strojírenské výrobě významné místo a. Katalog nástrojů – frézování. Metastabilní soustava I. Příručka obrábění nástroji se slinutými karbidy PRAMET je určena pracovníkům technologických útvarů, technologům, programátorům, mistrům, seřizovačům a. Základní terminologie obrábění. Teoretické základy obrábění.

Fyzikální základy procesu řezání. Elektrochemické obrábění ( Elektro Chemical Machining – ECM ).

Technologie obrábění pdf

Pro tyto technologie se používají CNC řízené stroje, které výrazně rozšiřují možnosti. FLASH „Multimediální technologii obrábění pro 3. Jedná se převážně o bezsilové působení nástroje na obráběný materiál. V NC programu jsou mimo jiné udány dráhy a cílové body, které má najíždět nástroj. Aby byly příkazy v programu správné musíme umět. Bumbalek_Prokop_15_stran. STROJE PRO NEKONVENČNÍ.

S rostoucími požadavky na vysoký výkon obrábění. Katedra technologie obrábění patří mezi pět oborových kateder Fakulty strojní na. Západočeské univerzitě v Plzni. Modul: Nekonvenční technologie obrábění -. SPECIÁLNÍ METODY OBRÁBĚNÍ. Abstrakt: V třískovém obráběním jsou současnými nejvýraznějšími trendy především suché, resp. Název projektu: Tvorba a realizace vzdělávacích programů pro svařování kovů, obrábění kovů. Metody, stroje a nástroje pro obrábění.

Elektrojiskrové nebo elektroerozivní obrábění (zkratka EDM z angl. Electric Discharge Machining) je technologie, při níž se materiál odebírá drobnými. STO obrábění skripta PDF. Strojírenská technologie – obrábění.

SZZ-banan (ustav technologie obrabeni ). Jelikož je pro předmět metrologie podkladů velmi málo přidám i od výše uvedeného autora sešit z přednášek, kde.