Technologický postup soustružení

Technologický postup se používá pro všechny typy výroby a všechny fáze. Například soustružení hřídele se dělí na úseky soustružení čela. Rozbory technologických postupů. Název součásti, Polotovar.

CNC obráběcí stroj, Materiál. Zadání technologického postupu, případně bude ještě upřesněn v rámci cvičení.

Technologický postup soustružení

Průvodka – souhrnný postup výroby, rozebrání jednotlivých operací, včetně strojů, které se na ni používají. Operační návodka – postup, náčrt operace.

Ahoj, potřeboval bych nějaký návrh či ukázku na technolog. CNC technika, technologický postup, NC program, Sinumerik, soustružení. Vyjet se suportem kolík ⟶ Konečná kontrola. Výrobní – technologický postup. Postup při vyhrubování otvorů na soustruhu. Soustružení složitějších válcových ploch s osazením.

Technologický postup soustružení

Konstrukce a technologický postup výroby protahovacího nástroje pro obrábění spojovací objímky. V teoretické části diplomová práce popisuje proces obrábění – soustružení. Snadnou tvorbu, editaci a verifikaci postupu obrábění umožňuje přehledný. Zápich ( pouze u výroby soustružením ). Přiřadit odpovídající ochr. Volba postupu práce a technologických podmínek soustružení, potřebných nástrojů. Pracovní postup je předpisem sledu a rozsahu prací v jedné operaci technologické (případně i netech- nologické). Příklad: upnout, najet nástrojem, soustružit.

V oblasti soustružení nabízíme soustružení na CNC soustruzích bez s poháněnými. Na základě předložené dokumentace zpracujeme technologický postup se. Přenesení prvků do roviny ZX a nastavení prostředí ZX- soustružení. LOHA 2 – Vypracujte obráběcí postup pro cyklus Čelní frézování obrobku. Leštění kovů z volné ruky je klasický technologický postup leštění na hadrových a flanelových kotoučích s. Hrubování pravé strany součásti levým.

Pod pojmem obrábění rozumíme technologický proces, při kterém řezná síla. Petr Skácel – umělecké soustružení dřeva. POSTUP Na hladkém válci uděláme dva "V" zápichy vzdálené na šířku.

Technologický postup soustružení

Určení optimálních řezných podmínek pro soustružení válcové plochy.