Technická zpráva rodinný dům

TECHNICKÁ ZPRÁVA – 1 z 21. Typová dokumentace rodinného domu pro stavební povolení (DSP) je určena pro ohlášení stavby, k žádosti o stavební. Název stavby: Nízkoenergetický rodinný dům Středokluky. Místo stavby: ulice Měsíční. Záměrem je stavebně upravit stávající objekt RD a jeho přístavba za účelem vytvoření.

Technická zpráva rodinný dům

Technická zpráva je členěna dle jednotlivých prací a. Projektová dokumentace řeší novostavbu objektu rodinného domu s dvěma nadzemními podlažími. Souhrnná technická zpráva. Rodinný dům, řadový, dvoupodlažní, pultová střecha. This thesis deals with. Identifikační údaje stavby. OBSAH: A PRŮVODNÍ ZPRÁVA.

Projektant části: Číslo zakázky: Stupeň dokumentace: Datum provedení.

Technická zpráva rodinný dům

Architektonické, stavebně technické a konstrukční řešení. Akce : RODINNÝ DŮM parcela č. Charakteristika: Jedná se o ukázkovou technickou zprávu pro stavební povolení rodinného domu. Zpráva je velmi podrobná a je sepsána podle ČSN EN. Navrhovaný rodinný dům je nepodsklepený, jednopodlažní typu bungalov. CELKOVÝ POPIS STAVBY.

Zásady organizace výstavby. SO 01 RD – Optimal 539. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení. Dokumentace rodinných domů pro stavební povolení v projektu RODINNÝ DŮM s BONUSEM je zpracována podle vyhlášky. Tento projekt řeší realizací silnoproudé elektroinstalace pro rodinný dům investora: Jan Novák. Pozemky pro výstavbu rodinných domů a technické infrastruktury jsou volné. Parkovací stáni pro automobily budou vždy umístěna pro každý rodinný dům na.

STUPEŇ: STAVEBNÍ ŘÍZENÍ. Dům pro sociální služby bude napojen na veřejnou technickou infrastrukturu. Na stavebním pozemku v zahradě u rodinného domu č.

Technická zpráva rodinný dům

Vytápění domu a TUV je řešena z centrální dodávky tepla do technické místnosti. Název práce: Pasivní rodinný dům s keramickou dílnou.

Předpokládáme, že Váš pozemek je určený k zástavbě rodinného domu, a že.