Tabulka řezných rychlostí na soustruhu

Tabulka je Zde: řezné rychlosti soustružení. S28, či na výkonném stolním Schaublinu 102. Třeba v tabulce ze který jsem vycházel jsou běžně tři hodnoty řezný rychlosti a to. V podstatě by se takový nomogram dal vytvořit na libovolný soustruh, jen by. Volba řezných podmínek. Upichování na soustruhu.

Tabulka řezných rychlostí na soustruhu

Soustružení zápichů, upichování, systém CTP. Hrotový soustruh – popis, druhy soustruhů. Popis hlavních částí hrotového soustruhu. V Dílenských tabulkách nalistujeme tabulku řezné rychlosti. Aplikace pro detailní kalkulaci řezných parametrů a úsporu nákladů. Obvodová rychlost obrobku v je řeznou rychlostí, jejíž velikost je určena vztahem:.

Děkuji Na každém dobrém soustruhu. Srovnávací tabulka tvrdostí. X a řeznou rychlost podél osy Y do loglog grafu. OPTI D140 X 250 VARIO. Návod pečlivě uschovejte pro další použití! Podle druhu materiálu, velikosti a tvaru výrobku volíme tvar a materiál řezné části nože. Velikosti řezných rychlostí najdeme v tabulkách. Stanovení řezné rychlosti a otáček soustruhu :. Kromě soustružení lze na soustruzích provádět další osové operace.

Určete podle tabulek řeznou rychlost v pro následující soustružnické. Tabulky a nomogramy obsahují jednoduché souvislosti mezi obráběným materiálem, materiálem nástroje a řeznými podmínkami. Hodnoty řezných podmínek. Zatímco klasický CNC soustruh musí při obrábění několika kratších součástí. Nastavení nástroje při výrobě závitu na univerzálním hrotovém soustruhu. Strojnické tabulky pro školu a praxi 1. Základní práce na soustruhu. Při stanovení řezných podmínek jde zejména o volbu řezné rychlosti vc. Seznam ilustrací a tabulek :. Obrázek 6 – hlavní části univerzálního hrotového soustruhu.

Hlavním řezným pohybem při soustružení je rotace obrobku kolem své osy s obvodovou. Podélný posuv posouvá nástroj ve směru osy otáčení obrobku, jeho rychlost se.

Tabulka řezných rychlostí na soustruhu

Vřeteno soustruhu je obvykle provrtané a soustružnické hlavy mívají.