Stropní nosníky porotherm

POROTHERM strop tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními nosníky vyztuženými svařo- vanou prostorovou výztuží je možno. Jedná se o nosnou součást stropního systému, konstrukce celého. Porotherm stropní nosník POT délka 1,75m. DxŠxV: 825x160x230 mm. Pokud bude strop použit v prostředí s relativní vlhkostí vzduchu.

Stropní nosníky porotherm

Skladba keramobetonových nosníků a cihelných vložek MIAKO byla.

Udělejte si přehled o cenách, přečtěte. Tento produkt již není na skladě. Různé rozměry vložek a nosníků. Cihlový systém POROTHERM je vyráběn podle nejpřísnějších kritérií jakosti. POT nosníky stropní vložky MIAKO věncovky VT 8. SKLADBA STROPU POROTHERM. KSV 60 (osová vzdialenosť nosníkov 600 mm).

Stropní nosníky porotherm

Keramické predpäté nosníky POROTHERM (KPN) sú nosnými prvkami. Rychlá ukázka přípravy Wienerberger MIAKO stropu bez nadbetonávky.

Rozmístění nosníků po stropě a. Skladba stropu ( nosníky Rector) s tepelnou izolací nad suterénem nebo sklepem. Tyto nosníky je možné použít v běžném i vlhkém prostředí. Objekt je navržen v cihelném systému POROTHERM. Kupříkladu Wienerberger používá stropní nosníky POT pro tloušťku stropu 210, 250. Hlavní nosný systém objektu. Pokud by byla délka ztužujícího žebra podstatně kratší než délka stropních nosníků, je nutné zesílit výztuž v místě nosníků nad žebrem, neboť ztužující žebro v. Zobrazenív půdorysu 6. Používání stropů POROTHERM, keramických trámečků POT a vložek MIAKO je již.

Tu lze určit na základě rozpětí nosníku, zatížení stropu a osové vzdálenosti. Cihly POROTHERM se používají pro omítané zdivo vnitřních příček. MRd návrhová únosnosť v ohybe (moment pripadajúci na 1 nosník príp. dvojicu nosníkov). Spotreba materiálu a plošná hmotnosť stropu POROTHERM.

Skryté průvlaky ve směru stropních nosníků – navržené řešení u domů typu Smrk.

Stropní nosníky porotherm

V garáži byly stropní nosníky navrženy v rozteči 625 mm, pod. Stropní nosníky POT, Stropní vložky MIAKO PTH, Věncovky PTH, – 44%.