Střední odborné učiliště zedník

Je schopen provádět základní zednické práce na pozemních stavbách. Tento tradiční obor má na naší škole dlouholetou tradici. Pod vedením zkušených pedagogických pracovníků se žáci naučí mnoha dovednostem. Z Informační a komunikační technologie – 3D návrh Pavel HAUK Ing. V každém ročníku jsou vždy 2 týdny teoretické výuky, 2 týdny odborného výcviku.

Střední odborné učiliště zedník

Délka přípravy 3 roky. Určeno převážně pro hochy. Ukončení vzdělání: závěrečná zkouška.

Získané vzdělání: střední vzdělání s. Popis učebního oboru. Zdění základů, nosných a výplňových zdí, příček a komínů. Osazování prefabrikátů, bloků a panelů a výrobků přidružené stavební výroby.

Střední odborné učiliště zedník

Jedná se vzdělávací program tříletého učebního oboru středních odborných učilišť s vyváženým poměrem. Vzdělávání v oboru zednické práce směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, na úrovni odpovídající jejich. Učební obor: Zedník (Preferovaný obor).

Doba studia: 3roky – pro absolventy ZŠ-studium denní. Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem. Je připraven samostatně provádět odborné práce v oboru zedník. Stupeň vzdělání: střední vzdělání s výučním listem.

Zaměření : Práce zednické. ZEDNICKÉ PRÁCE – tříletý učební obor pro chlapce. Připravuje žáky na výkon stanoveného okruhu pracovních činností povoláním zedník. Název oboru: Zednické práce. Poskytujeme bezplatné vzdělání řemeslníků ve stavebnictví, zedník, obkladač, tesař, instalatér, montér. Tříletý učební obor, absolvent získá výuční list.

Střední školy- seznam středních škol v ČR – Zedník. Odborné vzdělávání poskytuje žákům soubor vědomostí, praktických.

Střední odborné učiliště zedník

Oborné učiliště a praktická škola Černovice. Nabízíme zednické práce – vnitřní i vnější omítky, veškeré druhy zdících prací z klasických nebo moderních materiálů.

Provádíme adaptace a rekonstrukce. Důraz je kladen zejména na odborný výcvik žáků. Absolvent se uplatní v povolání zedník.