Starověké řecko referát

Přesto se zde pěstovala PŠENICE. Příchod prvních řeckých kmenů. Znalost zemědělství se do egejské oblasti dostala z BLÍKÉHO VÝCHODU. Egejském moři (Kréta, Kypr, Kyklady), úzký pás Malé Asie. Státy na pobřeží Středozem. Starověké Řecko – shrnutí.

Starověké řecko referát

Referáty a čtenářský deník pro základní a střední školy. Mínojská kultura starověké Kréty je nám stále v mnoha ohledech záhadou. Kréta ovlivňovala okolní oblasti – Řecko na ní bylo závislé, řečtí chlapci bráni jako. V širším pojetí zahrnuje dobu od příchodu řeckých kmenů do. Slohovky, referáty a čtenářský deník pro studenty středních škol. V Evropě můžeme říci se. Jak žili ve starověkém Řecku ? Temná staletí: – Dórové: příbuzní Achájů – původně nájezdníci dobyvatelé – měli železné zbraně, bojů se účastnili.

Starověké řecko referát

Obyvatelé starověké Kréty byli dobří mořeplavci, řemeslníci a pastevci.

ZŠ a MŠ Třebívlice: Referát – 6. Sport ve starověkém Řecku. I když známe doklady o sportu už z předřecké doby. V antickém Řecku je poprvé v dějinách lidské tělo pokládáno za jakési zrcadlo dokonalosti živého. Střižený šat v dnešním smyslu ale řecký oděv neznal. Kompletní přehled událostí starověkého Řecka – chronologicky seřazeno, rozděleno na důležitá období, připsán. Přírodní podmínky: – teplé podnebí = zemědělství (obilí, olivy, vinná réva, fíky) – pastevectví, dostatek dřeva a nerostných. Název, Architektura starověkého Řecka.

Předmět, ročník, Dějepis, prima. Anotace, Jedná se o prezentaci s. Mnoho nejznámějších antických památek je věnováno právě bohům a to ať jde. Klasické otrokářské zřízení. Ještě před mykénsko civilizací byla v Řecku kultura heldská ,jejíž.

Archaické období – Řecké stavitelství zastupují v archaickém období pouze kamenné chrámy. Elektronická učebnice literatury. Charakteristika: Krátká práce se zabývá starověkým řeckým divadlem.