Rozvíjející větné členy

Rozvíjející větné členy dávají hloubku všem textům, ve kterých jsou použity. Dělá Vám problémy při větných rozborech určování větných členů jako předmět. V tomto článku se dozvíte, co jsou to větné členy a jak je můžeme dělit. Dozvíte se, které členy patří mezi základní a které mezi rozvíjející i to. Obvykle se s nimi dá ve větě posouvat.

Rozvíjející větné členy

Větným členem je každé plnovýznamové slovo ve větě. Větný člen může být rozvíjen i dalšími větnými.

Rozlišujeme větné členy holé a rozvité. Základ věty tvoří základní větné členy, jejich spojení nazýváme základní. Další větné členy, které věta obsahuje, označujeme jako rozvíjející větné členy. Tematická oblast: Skladba a tvarosloví pro 2. Metodický list (anotace):, s. Název sady vzdělávacích materiálů: ČJ II.

Rozvíjející větné členy

Popis sady vzdělávacích materiálů:. ROZVÍJEJÍCÍ VĚTNÉ ČLENY. Větnými členy mohou být pouze slova plnovýznamová. Dělíme je na základní a rozvíjející. Základní větné členy nejsou závislé na žádném jiném. Pracovní list je určen k procvičování a opakování učiva 2. Doplněk nám rozvíjí dva větné členy, předmět i přísudek.

Vyberte správnou odpověď. Jakým druhem jsou podtržené větné členy ? Kvůli špatnému prospěchu ho nemůžeme přijmout. Elektronická učebnice – II. Větu pak doplňují rozvíjející větné členy. Slouží k procvičení teoretické i praktické části rozvíjejících větných členů. V daných větách urči základní i rozvíjející větné členy dle vzoru.

Příklad: Jeho maminka odcházela velmi smutná k domovu. Přehledně zpracovaná a bohatě ilustrovaná pomůcka pro hravé zvládnutí tématu základní a rozvíjející větné členy v češtině. Přívlastek není rozvíjející větný člen.

Rozvíjející větné členy

Karta pro výuku českého jazyka. Vzdělávací oblast:JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE. ESKÝ JAZYK A LITERATURA.

Anotace: Větné členy – prezentace.