Rovnoramenný lichoběžník rysovani

Náčrt a rozbor: Co platí pro délky úhlopříček v rovnoramenné lichoběžníku ? Dvě protější strany jsou rovnoběžné, dvě různoběžné. Na obrázku vidíte popis obecného lichoběžníka. Zde si plánuješ sled kroků při rýsování rovnoběžníku. Některé lichoběžníky mají své názvy: rovnoramenný lichoběžník. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze.

Rovnoramenný lichoběžník rysovani

Konstrukce lichoběžníku.

Víme-li, že je rovnoramenný a známe délky jeho základen a ramene. Nov To akým spôsobom budeme lichobežník rysovať závisí od. Narysujte rovnoramenný lichobežník, ak poznáte dlhšiu základňu, dĺžku ramena a. Označ křížkem všechny vlastnosti, které má obecný lichoběžník. Oct Výukový materiál slouží k procvičení konstrukcí lichoběžníků. No information is available for this page. Rýsování kružnice (postup), Geometrie 3.

Rovnoramenný lichoběžník rysovani

Matýskova matematika 3. Rovnoramenný lichoběžník je lichoběžník, jehož ramena mají stejnou délku.

Zvláštním případem lichoběžníku je lichoběžník rovnoramenný. Ten má stejně dlouhá ramena a je osově souměrný, díky čemuž je i tětivový. Sestroj lichoběžník KLMN se základnami KL a MN, je-li dáno:. Narýsuj rovnoramenný lichoběžník ABCD se základnou AB. Proto ho diskutujeme u. KONSTRUKCE LICHOBĚŽNÍKU. May 3 posts – ‎2 authors Ahoj, prosím o radu.

Umím zapsat postup konstrukce obecného lichoběžníku. Umím provést konstrukci rovnoramenného lichoběžníku. Materiál je určen k zopakování vlastností. Hipp 2 – rovnoramenný lichoběžník. Author: Martin Vinkler. Vypočítej výšku čtyřbokého hranolu (podstava rovnoramenný lichoběžník ): S. Speciálními případy lichoběžníků jsou lichoběžník pravoúhlý a lichoběžník rovnoramenný. Klíčová slova Čtverec, obdélník, rovnoběžník, lichoběžník. Pravoúhlý lichoběžník má jedno rameno kolmé na základny.

Sestroj rovnoramenný lichoběžník ABCD se základnou AB délky 10cm a úhlem DAB velikosti. AC svírá s ramenem BC pravý úhel. Název vzdělávacího materiálu: Lichoběžník – základní pojmy, konstrukce. Sestrojte libovolný rovnoramenný lichoběžník a opište mu kružnici.