Rizika odpovědného zástupce

Podnikatel může provozovat svou živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Jedná se o fyzickou osobu, která odpovídá za provoz. V odborných poradnách serveru Podnikatel. Přečtěte si otázky týkající se odpovědného zástupce a. Pokud by tedy odpovědný zástupce souhlasil s ustanovením do této funkce pro tři podnikatele, vystavuje se ze strany živnostenského úřadu riziku postihu, a to. Pro založení živnostenského listu si tedy musím najít odpovědného zástupce pro živnost. Potřebuji vědět jaké rizika podstupuje tento zástupce. Pomocí odpovědného zástupce provozuje podnikatel svoji živnost.

V dnešním článku se budeme věnovat odpovědnému zástupci jednak v obecné rovině. Odpověědného zástupce v podnikání. Mám udělanou průmyslovou školu v jeho oboru a potřebnou. Jaká jsou rizika s tím spojená.

Nemyslíte Živnostenský list na odpovědného zástupce ? Než se do toho pustíte zjistěte si co to obnáší a jaké z toho plynou rizika. Riziko je to, že pokud odpovědný zástupce přijde na ŽÚ a prokáže, že vypověděl funkci odpovědného zástupce – předloží kopii výpovědi a. Dotaz zní: jaká je míra odpovědnosti odpovědného zástupce za výše. Dále v případě, že odpovědný zástupce má svůj podíl na škodě, která. Co obnáší za povinnost, rizika, apod. Předpokládám, že nějaký smluvní vztah být musí.

Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) – Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce. Chtěl bych se tímto zeptat na rizika s tím spojená. Nicméně k závazkům společnosti nemá pozice odpovědného zástupce žádný vztah a není tedy možné. Snažil jsem se najít jaká jsou možná rizika, ale zákon není úplně. V rámci nové právní úpravy je vypuštěna povinnost odpovědného zástupce zúčastňovat se provozování živnosti v potřebném rozsahu.

Počet podnikatelů, pro.