Římská architektura referát

Nežli se zacnu podrobneji zabývat architekturou, je nutno vytvorit systém, podle. Prezentace v POWERPOINTu. Spojila v sebe silný vplyv gréckej harmonickej. Antický Řím Římská architektura a výtvarná tvorba je eklektická – vstřebává podněty z jiných kultur a dále je pragmaticky rozvíjí, důraz je kladen na realismus. Egejská, řecká, etruská a římská architektura.

Římská architektura referát

Před řeckou architekturou stojí zmínka o architektuře Egejské,která. Starověké Řecko a Řím – referát. Tarquiniovi, vyhnali ho z Říma (opět tradiční datum). ARCHITEKTÚRA GRÉCKA ARCHITEKTÚRA : Najstaršie grécke. Etrusků vynalezli nové typy staveb a nové technologie. Rímske náboženstvo a architektúra – referáty.

Oveľa ľahšie bolo prijať a. Významnou časťou rímskej kultúry je architektúra.

Římská architektura referát

Rímska kultúra nebola pôvodná a samostatná. Mým cílem je dozvědět se blíže něco o římské architektuře, sochařství a malířství. Dále pak seznámit se s hlavními představiteli římského umění a typickými. Specifika římského divadla. Nepoměřujme římské divadlo řeckým! Téma: Renesanční architektura. V porovnání s mírumilovnou filosofickou společností Řecka byla Římská říše.

Stejně jako v sochařství a malířství, i v architektuře hledal Řím svůj vzor v Řecku. Práce pojednává o stavbách z dob antického Říma. Dozvíte se v čem je největší přínos antického Říma pro evropskou architekturu. Osvěžíte si stručnou historii antického Říma. V říši se počalo velmi silně šířit křesťanství. Seznámíte se se stavebními. Křesťané byli ovšem, zvláště zpočátku silně pronásledování a to. Inspirací pro románský sloh byla především architektura a umění starověkého Říma, odtud pochází jeho název (latinsky "Roma" – "Řím").

Označení souvisí také s.

Římská architektura referát

Ozývá se v něm latinské jméno Říma – Roma, neboť toto umění vznikalo v zemích, které patřily k tehdy již zaniklému římskému impériu a kde stavitelství z. Klíčová slova: Římská architektura.