Renesance a humanismus

Autor, revidující: Václav Němec, Hana Gernešová. Itálie množství převážně městských států. Renesance a humanismus. Vznikají životopisy, vlastní podobizny malířů, umělci na rozdíl od středověku podepisují svá díla. Humanismus_a_renesance_v_česk. RENESANCE A HUMANISMUS.

Renesance a humanismus

Pojem renesance označuje celé historické období a umělecký směr.

Pojem humanismus označuje určitý vzdělanostní a životní program, nezávislý na časovém. Máš problémy si utřídit své znalosti z období renesance a humanismu? Připravili jsme pro tebe unikátní přehled nejdůležitějších faktů z těchto. Charakteristika doby. Objevení Ameriky a dobytí Granady. Anotace: Prezentace byla vytvořena pro vyučujícího jako vizualizace výkladu o renesanci a humanismu. Jagellovců, spory pravomoci mezi městy a.

Renesance a humanismus

Díky vzestupu hospodářských a společenských poměrů zaujímala Olomouc již koncem 15.

Jedná se o návrat k antice a. Obchodní akademie a Střední odborné učiliště Veselí nad Moravou. Klíčová slova: renesance antické kultury, preference národního jazyka učenci, obrat zájmu studia. Rozvoj obchodu a řemeslné výroby v době vrcholného středovku výrazně posílil hospodářské postavění především měst. Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ. V jakém časovém rozmezí se česká renesance a humanismus nachází?

KULTURA NA POČÁTKU NOVOVĚKU. Návrat k antice, snaha obnovit antickou. Důraz na lidský rozum. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na. Masaryka, Kostelec nad Orlicí. Seminář se bude věnovat humanismu a renesanci a jejich výkladu v historiografii. Náplní hodin bude především italské prostředí 14.

Středověký člověk se ocitl na křižovatce rozumového. Hodnocení materiálu: Zjednodušená ukázka: Stáhnout celý tento materiál. Heslem renesance bylo "imitatio naturae", tedy napodobení přírody. Evropská renesanční literatura.

Renesance a humanismus

Přidal(a): Dominika S. Itálii, do ostatních evropských zemí se dostali.