Regulační plán

V naší obci byl vypracován regulační plán, ten byl „překlopen“ do územního plánu, jehož změna se teď projednává. Regulační plán rovněž může nahradit plán společných zařízení komplexních pozemkových úprav. Nám bylo sděleno, že je. V případě, že pro řešené území není schválen.

V řešeném území stanovuje podmínky pro využití. Musí být v souladu s nadřazenou územně plánovací. REGULAČNÍ PLÁN LOKALITY POD ČILINOU V ROKYCANECH. Městské zastupitelstvo v Rokycanech příslušné podle. RP Stratov_01_hlavní_výkres. V části obce Vědomice platí regulační plán. P Vlašim byl schválen OOP č. Součástí grafické části jsou hlavní výkres, výkresy.

Zastupitelstvem města. Příloha Údaje o vydaném RP. Městského úřadu Ústí nad Orlicí a na Krajském úřadu Pardubického kraje, oddělení. Při nahlížení do regulačních plánů je vždy nutné srovnání s platnou ÚPD. Následně vydaná nadřazená ÚPD některé části řešení ruší. Je to regulační plán MPR Jindřichův Hradec.

Tato dokumentace je rovněž závazná a řeší regulaci činnosti v území podrobněji než na ostatním. K dnešnímu datu mimo interval pro. RP Lužice – lokalita Vinohrádky – II. Veřejné projednání návrhu. Občan a územní plán (resp. regulační plán ) při koupi nemovitosti a přípravě výstavby nebo jiném záměru na využití pozemku. Zatímco zásady územního.

Regulačního plánu Jičín – Nové Město, lokalita Lidické náměstí – východ – opatření obecné povahy č. Zveřejnění regulačního plánu způsobem umožňujícím dálkový přístup. V souladu s ustanovením. První májovou neděli se konala tradiční bohoslužba na Kostelíčku. Po skončení bohoslužby se rozhodl pan. Současná územně plánovací dokumentace je. Plán péče o Vesnickou památkovou rezervaci Nosálov byl pořízen z Programu rozvoje venkova.

Kalkulačka stanovuje předpokládanou časovou náročnost nezbytnou pro zpracování regulačního plánu, případně územní studie dle velikosti a obtížnosti.