Řecká architektura chrámy

Boshqa rasm haqida ma`lumot bering Iltimos, asabga teguvchi rasm haqida ma`lumot bering. Do té doby byla řecká architektura známá jen zprostředkovaně přes Řím, jehož. Podle Vitruvia byly chrámy stavěny podle modulu, jehož základem byl průměr. Architektura řeckých chrámů. Ve starověkém Řecku byli bozi uctíváni na posvátných místech (temenos).

Řecká architektura chrámy

Ta k tomu účelu byla vyčleněna z. Pentelikonský mramor. Nejvýznamnější řecký chrám. Nejdokonalejší klasická architektura.

Umístění sochy Athény Partenos. Počátky řecké architektury sahají do 7. Jak poznáme řeckou starověkou stavbu? Poseidonův chrám v Paestu – dostupná z WWW:.

Řecká architektura chrámy

Bylo převzato mladší řeckou architekturou jako chrám typu in antis. Metopa je součást vlysu na řeckém chrámu dórského stylu. Deseti knihách o architektuře o vzniku dórského řádu píše následující: I odměřili. Tematická oblast, Starověké Řecko.

Klíčová slova, Starověk, Řecko, architektura, chrám, dórský řád. Název DUMu: Řecká architektura. In antis – vznik z megaronu, nejjednodušší typ řeckého chrámu. V této práci bych Vám chtela alespon trochu priblížit krásu architektury a stavebnictví antického. Vytvorena stavba pro reckou architekturu nejtypictejší – chrám. Dříve než se zaměřím na vlastní téma řecké chrámy v jižní Itálii a na Sicílii.

Chrám byl nejvíce obyčejný a best-known forma řecké veřejné architektury. Chrám nepodával stejnou funkci jako moderní kostel. Pro jednu věc, oltář vydržený. Starořecká architektura ztělesnila v chrámu.

Dispozičně je odvozen z mykénského megaronu. Chrámy byly součástí chrámového okrsku. Mimo chrámů se řecká architektura projevila na budování divadel, amfiteátrů, stadionů a závodišť, sloupových síní pro výstupy řečníků, lázní a jiných budov. Vzor pro jejich základní.

Nejtypičtějšími a nejdůležitějšími budovami řecké architektury byly chrámy, které byly střediskem náboženského cítění a místní pýchy.