Protokol o zkoušce těsnosti odpadního potrubí

Protokol o zkoušce těsnosti odpadního potrubí. Zkouška provedena napuštěním odpadního potrubí vodou: Dne: 29. Adresa zkoušeného místa:. Připojovací potrubí, zařizovací předměty, materiál připojovacího potrubí, spoje těsné. Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí.

Obsluha a údržba čistíren odpadních vod.

Protokol o zkoušce těsnosti odpadního potrubí

Zápis a protokol o provedení zkoušky těsnosti kanalizačních přípojek. Proč je důležitá plynotěsnost odpadního potrubí ? Bez dokladu o tlakových zkouškách uvedených potrubí asi není možné. Zkoušky těsnosti kanalizace a kanalizačního potrubí důkladně prověří těsnost. Příloha B ( informativní) Vzor protokolu o zkoušce vodotěsnosti stok vodou (metoda "W"). Norma neplatí pro zkoušení potrubí vnitřní kanalizace, otevřené stoky, trubní stoky s. Zkouška těsnosti tlakových kanalizačních potrubí se provádí podle normy.

O každé zkoušce musí být pořízen zvláštní zkušební protokol. Představitelé odborné veřejnosti.

Protokol o zkoušce těsnosti odpadního potrubí

VAKUOVÉ ZKOUŠKY TĚSNOSTI. Náplň: Jednotlivé části zkoušky vnitřní kanalizace, postup při zkoušení, protokoly ke. Klíčová slova Prohlídka potrubí, zkouška vodotěsnosti, zkouška plynotěsnosti, protokol a. Kontrola těsnosti spalovacího motoru. Prahy provádí zkoušky těsnosti za pomoci vzduchu či vody. Děláme zkoušky těsnosti kanalizace a jímek na splaškovou vodu převážně v Praze a. Provádíme zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí, jímek a nádrží a to dle norem.

Popis návrhu oprav vodoinstalace a odpadního potrubí. Měření těsnosti potrubí přináší okamžitou indikaci jeho stavu a může. Provedení tlakové zkoušky. O tlakové zkoušce pořízen protokol, který bude předložen ke kolaudaci. Odpadní potrubí bude odvětráno nad střešní krytinu. Plastová potrubí přinesla uživatelům široké spektrum výhodných vlastností, proto se dnes.

Na přívodním potrubí ke zpětné armatuře musí být těsně u armatury. V tom případě budete muset nutně uskutečnit i zkoušku těsnosti kanalizace. Měření je jednoznačné a protokoly od společností, jež je dělají, jsou uzamčeny. Ta se dělá prostřednictvím nezávadného bílého dýmu, jenž je do potrubí vehnán.

O provedení zkoušky.

Protokol o zkoušce těsnosti odpadního potrubí

Pásový protokol pomocí zabudované tiskárny (volitelně): Datum a čas.