Projektová činnost ve výstavbě cz nace

Architektonické činnosti Zahrnuje: – poradenské činnosti architektonické: – plánování staveb a vypracování projektů – územní plánování měst, obcí a. Vyhledá činnost v číselníku CZ – NACE. PODPŮRNÉ ČINNOSTI PRO ROSTLINNOU VÝROBU. Zpracování územně plánovací dokumentace, územní studie, dokumentace pro vydání územního. Sdělení ČSÚ ze dne 18.

Metodická příručka k NACE Rev. Výstavba bytových a nebytových budov 41. Dokumentace a projektová dokumentace zpracovaná autorizovaným. Obor činnosti podle NACE : 17 (DJ) – Výroba kovů a kovodělných výrobků. ROVO LOGISTIK CZ, s. Ta je určena pro elektronickou komunikaci mezi Vámi a projektovým manažerem.

Indikativní odvětvové vymezení ( CZ NACE ) je uvedeno v příloze. Inženýrská činnost ve výstavbě. Zlíně je projektovou, inženýrskou.

Projektová činnost ve výstavbě cz nace

CZ – NACE Oddíl 43 – Specializované stavební činnosti (úroveň 2). Při provádění činností postupovat v souladu s platnými. Zde popíšeme, jakou odbornou způsobilost musí splňovat člověk, kterého zajímá projektová činnost ve výstavbě jako samostatná výdělečná činnost.

Zeměměřické a kartografické činnosti. Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě. Klasifikace ekonomických činností – CZ – NACE. Nezahrnuje: – služby projektového řízení inženýrských děl. Občanské stavby, průmyslové stavby. V případě výstavby a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných. V případě, že se projekt týká činností R 93 nebo I 56 dle CZ NACE, doloží. CZ – NACE 3) (u fyzické osoby podnikající nebo právnické osoby):.

Nedílnou součástí certifikátu je příloha č. Společnost Stylstav s. SEKCE J Informační a komunikační činnosti. Vybrané neinvestiční náklady – např. Pozemky, které se mají použít pro výstavbu. Podpora nezemědělských podnikatelských činností.

Vazba na článek Nařízení.

Projektová činnost ve výstavbě cz nace

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. Stavební obnova či výstavba provozoven, kanceláří, malokapacitního.