Princip frézování

Jméno zhotovitele: Josef Švrčina. Princip a podstata frézování. Geometrie frézovacích nástrojů s vyměnitelnými destičkami. Fréza je vícebřitý obráběcí nástroj používaný k frézování, třískovému obrábění. Frézka je obráběcí stroj určený k obrábění, které se nazývá frézování. Frézování čelních ozubených kol dělicím způsobem.

Princip frézování

Pomocí frézky se obrábí rovinné, tvarové a při použití zvláštního příslušenství i rotační. Posuvný pohyb obrobku je zabezpečován, tak jako při běžném frézování pomocí pohybového šroubu a matice. Otáčivý pohyb vřetene dělícího. Odvalovací frézování je založeno na principu záběru válcového šneku (nástroj) s ozubeným kolem (obrobek).

Nástrojem je odvalovací fréza, která má tvar. Jelikož již známe principy práce v softwaru SolidCAM, přikročíme přímo k práci. Rámcově je postup – s ohledem na specifika frézování – stejný, i když v tomto. Přenášení informací a synchronické frézování se provádí ručně s kopírovací. Další vývoj tohoto principu pro zirkonium dioxidovou keramiku představuje.

Princip frézování

Hydraulické čerpadlo roztáčí rotor frézy v komínovém průduchu do vysokých otáček. Na obvodu rotoru jsou upevněny řetízky z vysoce tvrzené. Frézovací odvalovací jednotka nabízí vysokou tuhost a přesnost obvodového házení.

Klíčová slova: CNC obrábění, CAD, CAM, obráběcí centrum, frézování, forma. UTVÁŘENÍ TŘÍSKY V ZÁVISLOSTI NA POLOZE FRÉZY VŮČI OBROBKU. Tvarová plocha, kopírovací frézování, HSC, tvrdé a suché obrábění, tvarová fréza, kulová fréza. Vlastní pohled na vývoj. Do tohoto výkopu je zavedena trubka a téměř.

VY_32_INOVACE_10_2_01. Název vzdělávacího materiálu. Používají se tvarové ( modulové) frézy. PRINCIP FRÉZOVÁNÍ ODVALOVACÍM ZPŮSOBEM. Jsou totiž vybaveny frézovacími noži, které se otáčejí pozpátku. Hnací kola táhnou frézu dopředu, zatímco nože půdu neúnavně frézují.

КЛЮЧЕВАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ WIRTGEN: ТЕХНОЛОГИЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ. ПРИНЦИП РАБОТЫ ФРЕЗЫ С ФРОНТАЛЬНОЙ ЗАГРУЗКОЙ.