Práce a výkon

Síla působí většinou tak, že jedno těleso tlačí, přitahuje či odpuzuje jiné těleso. Příklad, kdy není konána práce :. Když působením síly posunujeme těleso, konáme PRÁCI. Saqlangan nusxasi Shu sahifani tarjima qilish 1. Pevná kladka a kladkostroj. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním.

Práce a výkon

Elektron při průchodu přes žárovku vykoná práci (zahřeje žárovku) ⇒ ztratí. Práce a výkon elektrického proudu. Z tohoto vzorce vyplývá: 1 J = 1 W. Při přemísťování volných elektronů ve vodiči konají síly elektrického pole práci. Tato práce je mírou elektrické energie přeměněné ve vodiči v jinou formu energie.

Kinetická (pohybová) energie. Potenciální (polohová) energie. Jump to Vztah k výkonu – Práci vykonanou na daném systému lze také získat ze znalosti časového průběhu dodávaného okamžitého výkonu P.

Práce a výkon

V tomto videu se podíváme na způsoby výpočtu práce a výkonu od střední školy až po vysokou. W = výkon zařízení, které vykoná práci 1. Slovo práce známe jistě všichni. Co si pod ním máme představit v souvislosti s fyzikou? Práci konáme, pokud posouváme nějaké těleso.

Elektrická práce a výkon v obvodu stejnosměrného proudu. Při přenesení náboje Q ve vnější části jednoduchého elektrického obvodu mezi. Jakou práci vykonal motor auta s tažnou silou 1,3 kN při ujetí vzdálenosti 5 km? Mechanická práce při použití jednoduchých strojů. PRÁCE JAKO FYZIKÁLNÍ POJEM. Dnes bude na našem rande řeč o práci, tak vás asi nepřekvapí, když vás moderátorka Klára uvítá v pracovní přilbě a bude se snažit práci rozdělit.

Studijní text pro řešitele FO a ostatní zájemce o fyziku. Přemysl Šedivý a Ivo Volf – ÚVFO Hradec Králové. Víme však přesně, co je to práce, výkon a energie? Jsme schopni pochopit, že tyto pojmy, s nimiž přicházejí žáci ve škole do styku v předmětu fyzika, jsou.

Věková skupina žáků (popř. ročník ). Práce: BĚŽNĚ: VE FYZICE: – každá činnost, která.