Potenciál vektorového pole

Potenciál vektorového pole. Důležitým typem vektorového pole je pole F, pro které existuje spojitě diferencovatelná funkce f. Nezávislost krivkového integrálu vektorové funkce na ceste (pracovnı text). Ve vektorovém počtu je vektorový potenciál takové vektorové pole, jehož rotací je dané vektorové pole. Je to obdoba skalárního potenciálu, což je skalární pole. V této kapitole se budeme zabývat obecnými vektorovými poli na.

Potenciál vektorového pole

V technických a přírodovědných aplikacích jsou sice. Je to integrál ze skalárního soucinu vektorového pole s tecným polem krivky. Ačkoliv definice vektorového pole je v matematické literatuře uváděna v daleko. Definice: Vektorovým polem na množine G ⊂ R3 rozumíme zobrazení. Vektorové pole F je spojitě diferencovatelné v D( F) = M. Stanovíme jednoduše souvislou oblast. V prıpade rovinného vektorového pole jsme si nedefinovali ani pojem.

Příkaz, který slouží ke stanovení potenciálu.

Potenciál vektorového pole

Více naleznete v kapitole Křivkový integrál II. POTENCIÁLY ELEKTROMAGNETICKÉHO POLE V předchozích kapitolách jsme uváděli, že vektorové pole, jehož rotace je v určité oblasti rovna. Obrácený převod je možný pouze pomocí elektrického potenciálu, elektrické napětí je. Najděte vektorový potenciál magnetického pole uvnitř i vně tlustého válcového drátu poloměru R, jestliže proud I je rovnoměrně rozprostřen. Vrstevnicová mapa v rovině xy elektrického potenciálu daného rovnicí (II.1).

Pro vektorové funkce zavádíme pojmy: limita, spojitost a derivace, a to pomocí. V takovém prıpade se jedná o skalárnı pole elektrostatického potenciálu (Ω,ϕ). Rovnicemi (6.8) jsou elekromagnetické potenciály určeny až na tzv. Pro potenciály A ,φ lze navíc předepsat dodatečné kalibrační podmínky.

Zobecněný potenciál má Lorentzova síla působící na částici s elektrickým. Integrace totálního diferenciálu. Profilový obrázek uživatele textar1. Neznámý typ souboru (646.92 kB). Vyjádření vektorového pole E pomocí skalárního pole potenciálu ϕ. Greenova veta, nezávislost krivkového integrálu na integracnı ceste, potenciálnı vektorové pole, potenciál, jednoduše. Uvažujme nejprve výtok vektorové veličiny u nekonečně malým kvádrem. Některé identity vektorové analýzy.

Gravitační potenciál v daném místě gravitačního pole je číselně roven potenciální.