Poplatok za ohlásenie drobnej stavby

Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodené. Poplatok zaplatený podľa tejto položky sa vráti, ak sa obnova. Poplatky závisia od rozsahu projektu stavby či rekonštrukcie. Správny poplatok v zmysle zákona č. Stavebník je povinný uskutočnenie drobnej stavby vopred písomne ohlásiť. Poplatok podľa písmena a) tejto položky sa vyberie po vykonaní. Ohlásenie stavebnému. Pri uskutočňovaní drobnej stavby. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným.

Názov hlavnej stavby, ku ktorej bude drobná stavba plniť doplnkovú funkciu:. Tlačivo pre ohlásenie drobnej stavby spolu so zoznamom povinných príloh a manuálom na vyplnenie tlačiva. Poplatky : Výška správneho poplatku je uvedená vo formulári v prílohe. Povolenie informačných.

Poplatok za ohlásenie drobnej stavby

Doba vybavenia: do 30 dní. Poplatok v klientskom centre mestského úradu – 10 € fyzická osoba, 30 € právnická osoba, 80. Záväzné stanovisko obce. Od tohto poplatku sú oslobodené osvedčenia podpisu na listinách potrebných na.

Musíte mať minimálne ohlásenie drobnej stavby, ktorý posúdi vhodnosť. Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku za ohlásenie drobnej stavby, ktorý uhradíte na obecnom úrade. POPLATKY A PLATBY PRIJÍMANÉ OBCOU ČIERNY BALOG. K ohláseniu drobnej stavby pripojí jednoduchý situačný výkres. Ak chcete veľký rodinný dom, súčasný nový poplatok môže byť vyšší ako. Sadzby a správne poplatky platné od 01.

Jednoduchý technický opis uskutočnenia drobnej stavby :. Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití. Tieto poplatky sú stanovené zákonom NR SR č. OHLÁSENIE DROBNEJ STAVBY. Pavel Halabrín primátor. Ako vybaviť ohlásenie drobnej stavby.

Poplatok za ohlásenie drobnej stavby

Poplatok : podľa platného sadzobníka správnych poplatkov a podľa.

Mestský úrad podľa predložených dokladov k ohláseniu drobnej stavby určí, či stavebné práce povolí, alebo či k nim.