Plynoměrový pilíř

Pilíř je vybaven držákem výzbroje. Konstrukční provedení: vestavná pilíř. Skříně a pilíře jsou určeny pro ukončení nízkotlaké nebo středotlaké plynové přípojky. Elektroměrové rozváděče a pilíře jsou určeny jako měřící zařízení.

Distribuční síť: ČEZ. Počet elektroměrů: 1.

Plynoměrový pilíř

Skříň, dveře a sokl jsou vyrobeny z materiálu vysoce odolného povětrnosti, ÚV záření a materiál je odzkoušen v souladu s. Doplňující informace. Rozváděče a pilíře jsou určeny pro ukončení středotlaké plynové přípojky, regulaci. Plynoměrový rozvaděč – kompaktní pilíř (celoplastový). Kč (7.709, 47 Kč s DPH).

Skříně určené pro osazení do výklenku ve stěně nebo zděném pilíři. A1 – PRO 1 ODBERATELE. A2 – PRO 2 ODBĚRATELE). VEREJNÁ ZELEŇ VYSOKA (STROMY).

Plynoměrový pilíř

Technické parametry: Max. KÓTA ODSTUPU REGULAČNÍCH ČAR OD. Bude zachován stávající plynoměrový pilíř na severní straně areálu a dvoukřídlová brána na západní straně, která bude uživatelem repasována a včleněna do. Plynová přípojka bude na pojena na kanalizační řad v Hálkově ulici a povede kolmo k hranici stavebníka, kde bude v oplocení umístěn plynoměrový pilíř s HUP.

Plynový pilíř plastový APZ-V se skříní pro HUP, regulátor a plynoměr, DCK. Koupím plynoměrovou skříň v kompaktním pilíři ( HUP ). Nejlépe od firmy DCK. Koupím elektroměrovou skříň v kompaktním pilíři na hlavní. Kovář – Hošťálková, okres.

Františkovy Lázně, p. DOMOVNÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE, PVC-KG DN 110. PLYNOMĚROVÝ PILÍŘ – HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU. REVIZNÍ ŠACHTA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE. KABELY EI NA POZEMKU. ELEKTROMČROVÝ ROZVADĚČ. Pro veřejné osvětlení Skříně bez náplně Pilíře a sokly pro skříně Pro plynoměry. Výška: 600 Hloubka: Šířka: 540 mm 3 Standardní plynoměrový rámeček. Napojení na elektrickou distribuční síť NN v elektroměrovém pilíři v. PŘÍPRAVA PRO 5 ODBĚRNÝCH MÍST.

NUTNO ZŘÍDIT SLUŽEBNOST (VĚCNÉ BŘEMENO) NA. Zpevněná plocha před domem.