Plochy smíšené obytné městské

PLOCHY SMÍŠENÉ OBYTNÉ. HLAVNÍ (PŘÍPUSTNÉ) VYUŽITÍ pozemky činností, staveb, zařízení, úprav a kultur charakteristika základní vybavenost území. Určujícím typem zástavby jsou viladomy a bytové domy. Bydlení v rodinných domech – městské, příměstské BI. Tento modelový příklad je zpracován pro malé město s cenným historickým jádrem, v harmonické krajině.

Plochy smíšené obytné městské

SM – plochy smíšené obytné – městské. Rousínov u Vyškova – Z7. Občanské vybavení – tělovýchovná. SO), plochy smíšené obytné v centrální zóně (SO.1), plochy smíšené obytné městské (SO.2), plochy smíšené.

Zastupitelstvo města Cheb příslušné podle § 6 odst. SV – plochy smíšené obytné –. PV – veřejná prostranství. SM – plochy smíšené obytné – městské.

Plochy smíšené obytné městské

Katalog rozvojových území statutárního města Havířov je členěn do 2 oddílů: ODDÍL A: Tato část.

OV) plochy občanského vybavení – sport (OS) plochy veřejných prostranství (VP) plochy smíšené obytné – městské (SM). Tanvaldu je nutno rozvíjet s ohledem na ochranu a rozvoj jeho. Ve stabilizovaných plochách smíšených obytných – rekreačních (SR), které jsou. MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ ZÓNA.

Bsm plochy smíšené obytné – městské. Rs Rs-r plochy rekreace – sportovně rekreační. SM plochy smíšené obytné – městské. SK plochy smíšené obytné – komerční. SV plochy smíšené obytné – venkovské. BI, bydlení – v rodinných domech – městské a příměstské, plochy.

Plochy dopravní infrastruktury. SM, plochy smíšené obytné – městské, plochy smíšené obytné – ve. Městský úřad Pohořelice, Odbor územního plánování a stavební úřad. Prostorová struktura zástavby:. Jsou v územním plánu vymezeny v plochách se smíšenou městskou zástavbou v návaznosti na centrum města.

Plochy smíšené obytné městské

Jedná se o následující plochy : Polyfunkční území: OC – čistě obytné území.

OV – všeobecné obytné území. OS – smíšené obytné území. MJ – území městského. HRANICE ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ K 1.